Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Huumeiden käyttäjät -QUAF2-osahanke

QUAF2-Osahanke

A-klinikkasäätiön toteuttama tutkimus tuotti tietoa Helsingin huumeidenkäyttäjistä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan. Hanke oli osa laajempaa Eisenbach-Stangln johtamaa eurooppalaista Second Multi-City Study on Quantities and Financing of Illicit Drug Consumption -hanketta (QUAF2), jossa tutkimustietoja vertailtiin kuuden eurooppalaisen pääkaupungin vastaaviin tietoihin.

Tutkimukseen haastateltiin 100 huumeiden ongelmakäyttäjää ja 101 huumeiden viihdekäyttäjää suomeksi käännettyä yhteiseurooppalaista kyselylomaketta käyttäen. Haastattelutietojen pohjalta kuvaillaan käyttäjäryhmiä ja selvitetään yleisimmin käytettyjä päihteitä.

Tutkijat: Tuuli Pitkänen yhteistyössä Tuukka Tammen ja Jussi Perälän kanssa.

Huumeidenkäyttöön liittyvästä tutkimuksesta on ilmestynyt sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta.