Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

NUMPA – Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

NUMPA-hanke

NUMPA-hankkeen tutkimusraportti on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa: Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista..

Keskeisiin tuloksiin voi tutustua myös julkaisutiedotteessa: Tutkimus: Sosiaalihuollon menetelmäkoordinaatio ja aidosti matala kynnys parantaisivat nuorten mielenterveyden tukemista (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta & sosiaali- ja terveysministeriö, 31.10.2022).

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Nuorisotutkimusseuran, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta. NUMPA-hanke on osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS).

Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta. Hankkeessa selvitetään toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä tavoitetaan laajasti ammattilaisia ja päättäjiä. Olennaista on saada esille myös nuorten näkökulmia, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan palvelutarpeistaan ja palvelujen käytön esteistä sekä kokemuksistaan päihde- ja mielenterveyspalveluista. Tietoa kerätään haastattelujen ja sähköisten palvelujen kautta.

Aiemman tutkimusten perusteella tiedämme, että osa nuorista voi huonosti: huumeita käyttävien nuorten osuus on kasvanut, alaikäisten nuorten alkoholinkäytön vähentymisen kehitys on pysähtynyt ja pieni joukko nuoria syyllistyy entistä vakavampiin rikoksiin. Koronan aiheuttama poikkeusaika on lisännyt monien nuorten kokemaa ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä.

A-klinikkasäätiön työpaketeissa on kartoitettu nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilannetta neljällä kohdepaikkakunnalla erityisesti sosiaalihuollon ja matalan kynnyksen palvelujen näkökulmista (työntekijöiden teams-haastattelut) sekä haastateltu nuorten parissa käytännön työtä tekeviä työntekijöitä käytössä olevista työmenetelmistä ja hyvistä käytännöistä.

Helena Huhden ja Teemu Kaskelan blogi: Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumisen kynnystä madaltavat tekijät

Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa -tutkijaseminaari

Lisätietoja hankkeesta

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti

Janne Takala

tutkija

Sähköposti

Teemu Kaskela

Teemu Kaskela

tutkija

Sähköposti

Myös Alix Helfer ([email protected]) toimi hankkeen tutkijana vuonna 2021.