Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Hankejulkaisut

Hankejulkaisut

2024

Rissanen, P., Jurvansuu, S. & Jalava, J. (2024): Mielenterveys ja nimby. Suomalaisen väestön suhtautuminen mielenterveysongelmiin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 61 (1).

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J. (2024): ”Tää kiinnittää arkeen ja elämään.” Osallisuutta ja pieniä onnistumistarinoita rikosseuraamusasiakkaiden ryhmämuotoisessa toiminnassa. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 2/2024: 1-21.

Takala, J., Jurvansuu, S., Kuivalainen, K., Laukkanen, S. & Tourunen, J.: Kun läheisen ongelmat yhdistävät. Järjestöjen vertaisryhmätoiminnan hyvinvointivaikutukset. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 1/2024: 1-17.

Takala, J., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Nuorten tavoittaminen A-kiltojen toimintaan vaatii uudenlaisia keinoja. Vesiposti 1/2024.

Tourunen, J. & Jurvansuu, S.: Addiktiot aikamme ilmiönä ja tutkimuksen kohteena. Vesiposti 2/2024.

 

 

2023

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J.: Kysyntä kasvaa, riittävätkö resurssit? Järjestökysely 2023. A-klinikkasäätiö, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0). 2023.

Järjestökysely 2023: perusraportti. A-klinikkasäätiö, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma. 2023.

Jurvansuu, S., Tourunen, J. & Takala, J.: Myös paikallisesti vapaaehtoisvoimin toimivien mielenterveys- ja päihdeyhdistysten elinvoimaa on tuettava. Soste-blogi 16.12.2024.

Tourunen, J., Jurvansuu, S. & Kaskela, T.: ”Liepeillä”. Osallisuus kaikille avoimen kohtaamispaikan toiminnassa. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 2/2023.

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J.: Ryhmästä osallisuutta? Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuuden sekä toiminta- ja työkyvyn muutokset ryhmätoiminnan aikana. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Arjen tukea, aktivoitumista, velvoittavuutta. Tutkimus päihde- ja mielenterveystyön kohtaamispaikkojen asiakaspoluista. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023.

Jurvansuu, S.: Toipuminen vahvistuu kumppanuudessa ja vaarantuu yksinäisyydessä – matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa kiteytyy, mikä toipumisorientaatiossa on keskeistä. Toivo, Sininauhaliitto 30.8.2023.

Suurpää, L, Takala, J. & Huhta, H.: Digitaalinen tuki voi auttaa nuoria palvelukynnysten yli.  SPR-blogi 2.8.2023.

Takala, J.: Järjestöt hyvinvointialueilla – julkisen palvelutarjonnan lisänä vai osana? Takala, J. SOSTE-blogi 16.6.2023.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla tärkeä rooli osana palvelupolkua.  A-klinikkasäätiö 9.6.2023.

Helminen, J.: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt edistävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Dialogi, Puheenvuorot

Tourunen, J.: ”Ei se ole yhden ihmisen juttu, vaan koko työyhteisön”. Tutkimustiedon hyödyntäminen päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. A-klinikkasäätiö, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0).

Takala J.: Yhdessä luodaan toiveikkuutta arkeen. Labyrintti 2/2023.

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J.: A-killat näkevät toiminnalleen kasvavaa tarvetta, mutta resurssit huolestuttavat. Vesiposti 4/2023.

Tourunen, J.: Hiljainen tieto kuuluvaksi ja näkyväksi. Vesiposti 3/2023.

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J.: Osallisuuden kokemus tärkeä hyvinvoinnin osa.  Vesiposti 2/2023.

Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J.: Läheisillä usein kielteisiä kokemuksia palvelujärjestelmästä.  Vesiposti 1/2023: 12-13.

Jurvansuu, S.: Yhteisöstä hyvinvointia. A-kiltatoiminnalla paljon ja monenlaisia hyvinvointivaikutuksia. Selvästi parempi -blogi 21.11.2023. A-Kiltojen Liitto ry.

2022

Rissanen, P. & Jurvansuu, S.: Parempia mielenterveys- ja päihdepalveluja? Suomalaisten näkemyksiä palvelujen ansaitsevuudesta. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2022.

Kauppila, E., Tourunen, J. & Jurvansuu, S.: Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2022.

Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J.: Jos ei saa hoitoa, miten ne läheiset voi saada mitään?” Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2022.

Rissanen, P., Helfer, A. & Jurvansuu, S.: Järjestöjen tavoittamien ihmisten kokemuksia koronaepidemian vaikutuksista hyvinvointiin poikkeustilan alkuvaiheessa.  Teoksessa Toipumisorientaatio mielenterveyspalveluissa. Martin, M. & Soronen, K. (toim). Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 8: 153-165.

Asikainen, L.: Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, huhtikuu 2022.

Koponen, K. & Tuominen, E.: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien puolisoiden jaksaminen.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitaja AMK. Opinnäytetyö, 2022

2021

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Pienoisetnografinen tutkimus osallisuuden ulottuvuuksista mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikassa. Tietopuu: Tutkimussarja 5/2021.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Toimijaverkkoteoriaan pohjautuva pienoisetnografia päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2021.

Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T.: Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana. Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Biljardia pienellä porukalla – sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma paikallisen A-killan toiminnassa. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2021.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2021.

Helfer, A. & Pitkänen, T.: Kun uupumus oli arkea muutenkin: Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021.

Rissanen, P. , Martin, M. & Jurvansuu, S.: Henkilöstöjohtajien asenteet ja mielenterveysongelmien vuoksi alentuneen työkyvyn tukemisen toimenpiteet suomalaisilla työpaikoilla. Kuntoutus 3/2021.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: MIPA-järjestökysely 2021. Ajankohtaistietoa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä. A-klinikkasäätiö 2021.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt. Tiimi 5/2021.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti. Tiimi 3/2021.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Kohtaamispaikka avunvälittäjänä. Tiimi 2/2021.

Tourunen, J., Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H.: Tutkimustiedon hyodyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista. Tiimi 1/2021.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: A-kiltatoiminnalle kaivataan näkyvyyttä ja monipuolisempaa rahoitusta. Vesiposti 4/2021: 12-13.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: A-killoissa uskotaan tulevaisuuteen rahoituksen epävarmuudesta huolimatta. Vesiposti 3/2021: 6-7.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Kohtaamispaikan sulkeminen on ollut kävijöille raskasta.  EMY-tiedote 5/2021.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: A-kiltatoiminta on monipuolistunut korona-aikana.  Selvästi parempi -blogi (28.4.2021).

Juntunen, E. & Rytkönen, M.: Hyvinvointi ja osallisuus kristillisten päihdejärjestöjen asiakkailla.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto. Sairaanhoitaja YAMK ja sosionomi YAMK. Syksy 2021.

Penttilä, J. & Mannila, M.: ”Terveyttä ja hyvinvointia”: materiaalia Helsingin A-killan käyttöön. Diakonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK), Opinnäytetyö, 2021.

2020

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T.: Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J.: Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S. & Ringbom, H.: Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteyden mielen hyvinvointiin. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan. EMY-tiedote 9/2020: 10-11.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin.  EHYT -blogi.

Puumalainen, J.: Vertaisten näkemyksiä toisten tukemisesta ja auttamisesta (pdf).  Kuntoutus 2/2020.

Tourunen, J. & Rukkila, A.: Valvotut huumeiden käyttöhuoneet – haittoja vähentävän työn seuraava askel?  Tietopuu -blogi. A-klinikkasäätiö.

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan? Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran blogi.

Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V.: Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä. Tiimi 4/2020: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja. Tiimi 3/2020: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Ringbom, H.: Stigman purkamista tarvitaan edelleen. Tiimi 2/2020: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Helminen, J.: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma innovaatiotoiminnan oppimisympäristönä.  Teoksessa J. Helminen (toim.): Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5: 114–127. Diak Työelämä 18Diakonia-ammattikorkeakoulu 2020.

Vesterlund, T. & Hussain, M.: Terveysalan AMK-opiskelijoiden käsityksiä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisestä.  (2020). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Opinnäytetyö, sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK).

Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H.: Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveys alan YAMK-tutkinto. Sosionomi (YAMK) ja Sairaanhoitaja (YAMK). Syksy 2020.

Flodström, J. & Toivola, J.: Rikoksesta tuomittujen kokemuksia vankiloiden päihdetyöstä.  Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö, 2020

2019

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019: 1-17. A-klinikkasäätiö.

Rissanen, P. & Jurvansuu, S.: ”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019: 1-20. A-klinikkasäätiö.

Ringbom, H.: Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019. 1-18. A-klinikkasäätiö.

Ringbom, H. & Jurvansuu, S.: Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15. A-klinikkasäätiö.

Ilomäki, T.: Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S.: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019: 1-13. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S. & Nieminen, N.: Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13. A-klinikkasäätiö.

Valkonen, J.: Huumori hyvinvoinnin edistäjänä.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10. A-klinikkasäätiö.

Jurvansuu, S. & Tourunen, J.: Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua. Tiimi 5/2019: 22-23. A-klinikkasäätiö.

Tourunen, J., Jurvansuu, S., Pitkänen, T. ym.: Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistajina. MIPA -tutkimustulosten yhteenvetoa.  A-klinikkasäätiö, maaliskuu 2019.

Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina. Perttilä, Lea. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö).

”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta. Tolonen, Inna. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opinnäytetyö).

2018

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. ”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15.

Ringbom, H. & Valkonen, J.  Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018: 1-14.

Valkonen, J. & Ringbom, H. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11.

Ilomäki, T., Mäenpää, E., Hautamäki, L., &  Ala-Kauhaluoma, M.: Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus 3/2018: 46-51.

Hautamäki, L. & Ilomäki, T.: Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan?  Tiimi 5/2018: s. 24-25. (pdf)

Valkonen, J.: Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia.  Tiimi 4/2018: s. 26-27. (pdf)

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Tiimi 3/2018: s. 26-27. (pdf)

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta. Honkanen, Mikko & Kortet, Auli. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö).

Voimaa vertaisuudesta. Haukiputaan A-kiltatoiminnan esitteiden tuotteistamisprosessi. Hannula, Hanna, Räty, Sanna & Virtanen, Outi. Oulu: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Diakoniatyön koulutusohjelma, sosionomi (AMK) -diakoni, opinnäytetyö).

2017

Heinonen, M. & Pitkänen, T.: Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Kaskela, T., Pitkänen, T., Solin, P., Tamminen, N., Valkonen, J. & Kaikkonen, R.: Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: s. 1-15.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: s. 1-14.

Valkonen, J.: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14.

Nieminen, N. & Jurvansuu, S.: Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017: s. 1-11.

Pitkänen, T., Jokelainen, S., Sironen, J. & Glad, T.: Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017.

Pitkänen, T., Elovainio, M., Jokelainen, S. & Tourunen, J.: Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65/2017.

Pitkänen, T. & Tourunen, J.: Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa.  Tiimi 3/2017: s. 22-23.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät.  Tiimi 2/2017: s. 26-27.

Rissanen, P. & Jurvansuu, S.: Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä  Kuntoutus 1/2017: s. 5-17.

Bashan, N. & Inkeroinen, L.: ”Jos en olisi tänne päässyt, en tiedä missä nyt olisin”. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta.  AMK-opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, syksy 2017, 76 s., 1 liite. Hoitotyön koulutusohjelma (sairaanhoitaja ja diakoninen hoitotyö/sairaanhoitaja).

2016

Pitkänen, T., Perälä, J. & Tammi, T.: Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö.  Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016: s. 1-10.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: s. 1-11.

Pitkänen, T. & Tourunen, J.: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2016: s. 1-16.

Niemelä, J.: Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminta ja sen kehittäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2016.

Pitkänen, T. & Tourunen, J.: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella. Julkaisussa: Murto, J. & Pentala, O. (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia. THL Työpapereita 38/2016: s. 20-25. (pdf)

Perälä, R. & Jurvansuu, S.: Politiikasta käytännöksi. Asunto ensin -politiikan arkea asumisyksiköiden työntekijöiden kertomana. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5): s. 516-527.

Rissanen, P. & Puumalainen, J.: Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Kuntoutuslehti 1/2016: s. 2-8.

Pitkänen, T. & Levola, J.: Päihde – ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä.  Tiimi 5/2016: s. 26-27.

Pitkänen, T. & Tourunen, J.: Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti.  Tiimi 4/2016: s. 22-23.

Kammonen, K.: Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä.  Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö, 2016

2015

Pitkänen, T. & Tourunen, J.: Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: s. 1-6

Tourunen, J. & Pitkänen, T.: Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla. Tiimi 4/2015: s. 26-27.

Rissanen, P.: Kokemusasiantuntijatoimintaa kehittämässä – kokemusasiantuntijan näkökulma.  Teoksessa Partanen, A. ym. (toim): Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 – Miten tästä eteenpäin? THL:n työpaperi 2015_020: s. 239-244.

Rissanen, P.: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta.  Kuntoutussäätiön tutkimussarja 88/2015.

 

2014

Ahonen, J. & Tourunen, J.: Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä?  Tiimi 1/2014: s. 24-25.

2013

Ahonen, J., Terävä, K., Ala-Kauhaluoma, M. & Tourunen, J.: Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta. Kuntoutus 4/2013: s. 59-64.