Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Ulos epätoivosta

Ulos epätoivosta -tutkimushankkeessa etsitään keinoja vähentää nuorten väkivalta-, itsemurha- ja huumekuolemia.
Young Despair. Nuori sateenvarjon alla illalla

Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto STN osana ”Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät” -ohjelmaa (Young). Hankekonsortiota johtaa tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Konsortiossa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot, Nuorisotutkimusseura ja A-klinikkasäätiö. Rahoitus on myönnetty kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen hankkeelle on mahdollista hakea jatkoa vielä kolme lisävuotta.

Hankkeessa tutkitaan alle 30-vuotiaiden väkivalta-, itsemurha- ja huumekuolemia sekä läheltä piti -tapauksia. Nuorten elämänkulusta pyritään tunnistamaan pisteitä ja prosesseja, joiden kautta haitalliset kehityskulut olisivat ehkäistävissä. Tutkimusaineistona käytetään rekisteritietoja, viranomaisdokumentteja, nuorten chat-keskusteluja sekä nuorten, perheiden ja ammattilaisten haastatteluja. 

A-klinikkasäätiön osahankkeessa hyödynnämme säätiön omaa rekisteriaineistoa, teemme haastatteluja nuorten ja työntekijöiden parissa sekä integroimme päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa ja osaamista hankkeeseen mukaan.  Teemme yhteistyötä A-klinikkasäätiön kohtaavan ja etsivän työn, Sininauhasäätiön nuorten tukipiste Nuolen ja ODE-hankkeen sekä Tukikohta ry:n Nuorten kohtaamispaikan kanssa.

Hanke vahvistaa A-klinikkasäätiön tutkimustoimintaa ja avaa mielenkiintoisen yhteistyön kolmen yliopiston tutkijoiden kanssa. A-klinikkasäätiön näkökulmasta hanke on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Vaikka suurin osa nuorista voi ja selviytyy elämässään hyvin, eriarvoisuus nuorten välillä on kasvanut ja osa nuorista voi huonosti. Ongelmallisesti huumeita käyttävien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus ja samanikäisten nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet. Neljäsosa 15–24-vuotiaiden kuolemista oli itsemurhia vuonna 2020. Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan 30 % nuorista on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana ja 10 % kokee olevansa yksinäisiä.  

Tulevia tapahtumia:

– Maanantaina 15.1.2024 (klo 10-11) webinaari ensimmäisen hankevuoden tuloksista: Ohjelma ja osallistumislinkki

– Torstaina 25.4. (klo 9.00 – 10.00) NUORI2024-tapahtumassa sessio ”Nuorten kohtaaminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa”

Lisätietoa, blogitekstejä ja tapahtumia löydät Ulos epätoivosta -hankkeen verkkosivuilta.

Ulos epätoivosta-hanke Nuorisotutkimusseuran sivuilla.

Lisätietoja

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti