Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Jalma

Autamme maahanmuuttajataustaisia nuoria Helsingissä löytämään työkaluja elämän solmujen avaamiseen.
A-klinikkasäätiön Jalma työntekijät menossa työkeikalle

Jalma-hankkeen päätavoitteena on löytää ja kohdata Helsingissä maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla on selkeä avuntarve. Heille tarjotaan monenlaista kättä pidempää oman elämän selkiyttämiseen: keskustelua, ohjausta, neuvontaa ja tarvittaessa yksilöllistä tukea. Tavoitteena on myös toimia siltana maahanmuuttajataustaisten yhteisöjen ja suomalaisen yhteiskunnan välissä. Ahmed ja Mohamed pyrkivät viemään tietoa tukitoimista somaliyhteisöihin ja madaltamaan kynnystä hakea apua esimerkiksi päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviin haasteisiin, sillä somalikulttuurissa päihteistä ei puhuta. 

Jalman projektikoordinaattorin Ahmed Mowlidin työparina kentällä toimii hankkeen yhteistyökumppani Samha ry:n Mohamed Aden. Molemmilla on pitkä työhistoria maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Mohamedille tuttua on koulumaailmassa toimiminen ja hän on työskennellyt monikielisenä ohjaajana Vantaalla maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa.

Ahmedilla on vahva työhistoria niin nuorisotyössä kuin järjestötyössä. Työkokemus etsivänä nuorisotyöntekijänä ja kahden vuoden pesti Kelan asiakasneuvojana on antanut hänelle rautaisen ammattitaidon ohjata nuoria elämän solmukohdista eteenpäin.

Työparin vahvuuksia ovatkin kulttuurisensitiivinen työote, vankka kokemus etsivästä työstä sekä taito ja tieto siitä, mitä tukitoimia nuori voi hakea ja saada omaan elämäntilanteeseensa.

”Tärkein tavoite on luoda nuorille turvallinen olo ja tila omalla läsnäololla.”

Kaksikon vahvuudet ja taustat täydentävät toisiaan kentällä. Nuorten kanssa keskustellessa, he kertovat aina mistä Jalmassa on kyse. Kohtaamisissa painotetaan aina, että juttelu on vapaaehtoista eikä mitään tarvitse välttämättä kertoa. Olennaista on luoda turvallinen tila.

Jos nuori kuitenkin kertoo olevansa työtön tai koulupudokas, lähdetään hänen tilannettaan pohtimaan yhdessä. Joskus päädytään vaihtamaan vain yhteystietoja tai ohjataan eteenpäin tarvittaviin palveluihin. Joskus taas ongelmia ratkotaan yksilöohjauksella, jossa taklataan yksi asia kerrallaan. Lisäksi Jalma osallistuu erilaisiin aktiviteetteihin, joita nuorille järjestetään. Esimerkiksi vuosittainen jalkapalloturnaus Helsingin Myllypurossa.

Jalma on Suomessa ainoa laatuaan. Nimi tulee suoraan työn ytimestä: Jalma tekee jalkautuvaa ja etsivää työtä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa. Nuorille tarjotaan tukea ja työkaluja elämäntilanteen selkiyttämiseen. Jalman kaltaisen hankkeen tarpeellisuuteen havahduttiin, kun kentältä alkoi kantautua monelta taholta tietoa, etteivät jalkautuvaa työtä tekevät tiimit tavoittaneet maahanmuuttajataustaista kohderyhmää.

”Kerromme, miksi asiasta täytyy voida keskustella, muuten ratkaisuja nuorison haasteisiin ei löydy. Ongelmia ei voida vain vaieta pois.”

Jalma tekee työtä, jota kukaan muu Suomessa ei ole vielä tehnyt. Työparin näkemyksiä kaipaavat myös pitkään nuorten kanssa toimineet. Ahmed ja Mohamed tuovat maahanmuuttajataustaisia nuoria koskevaan keskusteluun oman näkökulmansa.
Maahanmuuttajanuorten nimeäminen levottomuuksien lähteeksi voi leimata heitä ja tuottaa pahaa oloa.

”On äärettömän tärkeää miettiä, millaista keskustelua ilmiöistä nostetaan. Ja tuoda esiin, että sitä käydessä käytetään oikeaa termistöä. Vaikka Jalman yhtenä tehtävänä onkin auttaa nuoret tuen piiriin, tarkoitus ei ole tehdä asioita valmiiksi nuorille.

Haluan tukea nuoren vahvuuksia ja kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen voimavarojaan. Minä en kuitenkaan tee heidän puolestaan tai räätälöi heille valmiita polkuja, haluan että he löytävät ne itse. Uskon sen kantavan pidemmälle.”

Olen täällä sinua varten

Ahmed Mowlid

projektikoordinaattori

0406176740

Sähköposti