Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Julkaisusarjat

A-klinikkasäätiön sähköiset julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Tutkimussarja- ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjojen tarkoitus on vahvistaa päihde- ja mielenterveystyön yhteiskunnallista merkitystä. Julkaisusarjoissa keskitytään päihde- ja mielenterveyteen liittyviin teemoihin.

Julkaisusarjat tarjoavat:

  • Järjestöjen ja tutkijoiden käyttöön kanavan julkaista artikkeleita 
  • Päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä tukevia tutkimuksia 
  • Uutta tietoa päihde- ja mielenterveystyön kentältä
  • Politiikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia

A-klinikkasäätiön julkaisusarjojen kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai yhteisen tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä. Kirjoittajat vastaavat koko kirjoituksen sisällöstä ja kannanotoista. Kirjoitukset julkaistaan näillä sivuilla.

Julkaisusarjan toimituskunta: Jouni Tourunen (päätoimittaja), Kristiina Kuussaari (THL), Elina Virokannas (Helsingin yliopisto), Jukka Valkonen (MIELI ry) ja Senja Peltola (A-klinikkasäätiö).

Tutkimussarja

Tutkimussarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimussarjan julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Tutkimussarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja A-klinikkasäätiö on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tietoa vertaisarviointitunnuksen käytön edellytyksistä löydät Tieteellisten seurain valtuuskunnan sivuilta. 

A-klinikkasäätiö on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja ISSN 2343-3884.

Tutkimussarja-julkaisut

2023

Marjatta Martin & Kari Soronen. Mielenterveys- ja päihdetyössä kokemusasiantuntijana toimimisen merkitys omalle toipumiselle (pdf). A-klinikkasäätiö: Tutkimussarja 1/2023: 1–28.

2022

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. (2022): Parempia mielenterveys- ja päihdepalveluja? Suomalaisten näkemyksiä palvelujen ansaitsevuudesta Tietopuu: Tutkimussarja 2/2022: 1–21.

 

Kaila-Kangas, L., Joensuu, M., Laitinen, J. & Tuomivaara, S. (2022): Suomalaisten etätyöntekijöiden alkoholinkäyttö ennen koronapandemiaa. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2022: 1–21.

2017

Heinonen, M. & Pitkänen, T. Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

 

Kaskela T., Pitkänen T., Solin P., Tamminen N., Valkonen J. & Kaikkonen R. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15.

 

Jurvansuu S. & Rissanen P. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatio-kehityksen näkökulmasta (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: 1-14.

Katsauksia ja näkökulmia

Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Katsaukset ja näkökulmat ovat tyyliltään keskustelun avauksia.

Kirjoitukset arvioi julkaisusarjojen toimituskunta. Julkaisusarjat ovat vapaasti luettavissa (open access) ja ne tarjoavat nopean julkaisuprosessin ja alustan käytännönläheisille aiheille. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia ISSN 2343-3876.

Katsauksia ja näkökulmia -julkaisut

2024

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J. (2024): ”Tää kiinnittää arkeen ja elämään.” Osallisuutta ja pieniä onnistumistarinoita rikosseuraamusasiakkaiden ryhmämuotoisessa toiminnassa. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 2/2024: 1-21.

Takala, J., Jurvansuu, S., Kuivalainen, K., Laukkanen, S. & Tourunen, J. (2024): Kun läheisen ongelmat yhdistävät. Järjestöjen vertaisryhmätoiminnan hyvinvointivaikutukset (pdf). A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 1/2024: 1-17.

2023

Tourunen, J., Jurvansuu, S. & Kaskela, T. (2023): ”Liepeillä”. Osallisuus kaikille avoimen kohtaamispaikan toiminnassa (pdf).A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 2/2023.

 

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J. (2023): Ryhmästä osallisuutta? Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuuden sekä toiminta- ja työkyvyn muutokset ryhmätoiminnan aikana (pdf). A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023.

 

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2023): Arjen tukea, aktivoitumista, velvoittavuutta. Tutkimus päihde- ja mielenterveystyön kohtaamispaikkojen asiakaspoluista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023: 1–20.

2022

Kauppila, E., Tourunen, J. & Jurvansuu, S. (2022): Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2022:1–14.

 

Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J. (2022): ”Jos ei saa hoitoa, niin miten ne läheiset voi saada mitään?” Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä. (pdf) Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2022:1–18.

2021

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Biljardia pienellä porukalla – sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma paikallisen A-killan toiminnassa (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2021:1-18.

 

Jurvansuu, S. Kaskela, T. & Tourunen, J. Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2021:1-14.

 

Helfer, A. & Pitkänen, T. Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021:1-15.

2020

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

 

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J. Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11.

 

Seppälä, T., Grönlund, H. & Mukkila, S. Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020:1-18.

 

Jurvansuu, S. & Ringbom, H. Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020:1-13.

2019

Ringbom, H. Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019. 1-18.

 

Ringbom, H. & Jurvansuu, S. Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15.

 

Järvelin, R. Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 6/2019: 1-17.

 

Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T. Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

 

Ilomäki, T. Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14.

 

Jurvansuu, S. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019: 1-13.

 

Jurvansuu, S. & Nieminen, N. Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13.

 

Valkonen, J. Huumori hyvinvoinnin edistäjänä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10.

2018

Ringbom, H. & Valkonen, J.  Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018: 1-14.

 

Valkonen, J. & Ringbom, H. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18.

 

Jokelainen, S., Holm, M., Ahonen J. & Pitkänen, T. Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 -2016 (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2018: 1-10.

 

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11.

2017

Valkonen, J. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14.

 

Kuussaari, K., Tourunen, J., Knuuti, U., Lind, H. & Ämmälä, A-J. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017: 1-19.

 

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7.

 

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017

 

Pitkänen T., Jokelainen S., Sironen J. & Glad T. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017

2016

Elovainio M., Pitkänen T., Hakkarainen P. & Simojoki K. Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016 (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2016

 

Jurvansuu S. & Rissanen P. Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: 1-11.

 

Pitkänen T. & Tourunen J. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2016: 1-16.

2015

Pitkänen T. & Tourunen J. Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: 1-6.