Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietosuoja

A-klinikkasäätiön järjestötoiminnan yhteydessä henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. 

Vastaamme siitä, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, eikä tietoja oikeudetta luovuteta ulkopuolisille. Työntekijämme on perehdytetty tietosuojaan ja tietoturvaan ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Noudatamme säännöksiä ja viranomaisohjeita ja edellytämme samaa myös henkilötietoja käsitteleviltä yhteistyökumppaneiltamme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti perustiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista. Tarkempaa tietoa tietosuojasta saa kyseisen toiminnan yhteydessä.

Henkilöryhmät, joiden henkilötietoja A-klinikkasäätiön toiminnassa käsitellään

  • A-klinikkasäätiön ylläpitämien verkkopalveluiden käyttäjät
  • Palautelomakkeilla ja sähköpostiviesteillä yhteyttä ottavat henkilöt
  • Julkaisujen ja materiaalien tilaajat 
  • Koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin ilmoittautuvat ja osallistuvat henkilöt
  • Ylläpidettyihin verkostoihin ja ryhmiin kuuluvat henkilöt
  • Työhön tai vertaistoimintaan hakeutuvat henkilöt
  • Järjestötoiminnan kontakteissa, ryhmissä ja matalan kynnyksen yksiköissä kohdattavat henkilöt 
  • Tutkimuslupaa hakevat opinnäytetyön tekijät ja tutkijat
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyselyihin ja haastatteluihin osallistuvat henkilöt
  • A-klinikkasäätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Rekisterinpitäjä on A-klinikkasäätiö, (Y-tunnus 0200924-4), Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Marja Merikallio

asiantuntija

0503028164

Sähköposti

Rekisterin nimi
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsiteltävät henkilötiedot
Tietojen säilyttäminen
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuojaselosteen muutokset

Henkilötietojen käsittely Katuklinikka-hankkeessa (pdf)

Henkilötietojen käsittely Osis-hankkeessa (pdf)

Henkilötietojen käsittely MIPA-tutkimushankkeessa (pdf)

Henkilötietojen käsittely Völjy-hankkeessa (pdf)

Kadulta labraan -tutkimushankkeen havaintolomakkeen tietosuojailmoitus (pdf)

Asiakas-, lahjoittaja- ja tukijarekisterin tietosuojaseloste (pdf)

A-klinikkasäätiön verkkosivuston tietosuojaseloste (pdf)

Tutkimushanke-, tutkimuslupa- ja käyttäjärekisteri (pdf)