Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Strategia

Teemme työtä addiktioihin liittyvän stigman poistamiseksi ja yhteiskunnan inhimillistämiseksi. Toimintamme ytimessä on kohtaaminen, niin kasvokkain kuin verkossa. 

Katuklinikan työntekijä kohtaa asiakkaan kadulla

Perustehtävä

Ehkäisemme ja vähennämme päihde- ja riippuvuushaittoja tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluja.

Visio

Olemme addiktioiden tunnustetuin asiantuntija Suomessa.

Missio

Arkipäiväistämme addiktiot ja teemme yhteiskunnasta inhimillisemmän. 

Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Kuusi prinsiippiä

 1. Olemme addiktioiden erityisasiantuntija.
 2. Teemme työtä addiktioihin liittyvän stigman poistamiseksi.
 3. Toimintamme ytimessä on kohtaaminen.
 4. Teemme yhteiskunnasta inhimillisen.
 5. Vahvistamme tutkimustoimintaa.
 6. Tarjoamme edistyksellisiä digitaalisia palveluja.

Toimintaympäristö

 • Taloudellinen eriarvioistuminen jatkuu, tuloerot kasvavat ja väestö polarisoituu. Päihde- ja pelihaitat kasautuvat alimpiin tuloryhmiin.
 • Kaupungistuminen etenee varsinkin Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla.
 • Kulttuurillinen, kielellinen ja uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyvät.
 • Päihdehaitat nousevat uudella tavalla keskusteluun työelämässä. Väestö ikääntyy, kostea sukupolvi eläkeiässä.
 • Digipalvelut tasa-arvoistavat maan eri alueita, toisaalta digitaidoissa ja -saatavuudessa kuilu syvenee.
 • Järjestökenttä muuttuu ja tarjoaa uusia yhteistyön ja konsolidaation (järjestöjen yhdistymiset) mahdollisuuksia.
 • Alkoholin kulutus säilyy korkeana, muttei kasva tai kasvaa hitaasti.
 • Rahapelijärjestelmä muuttuu, raha-pelaamista siirtyy nettiin. Uudet addiktiot, kuten digipeliriippuvuus tekevät tuloaan.
 • Huumeiden käyttö lisääntyy. Erilaisia aineita ja uusia huumeilmiöitä on yhä enemmän ja huumeita on helpompi saada.
 • Nuorten päihteiden käyttö aiempia sukupolvia vähäisempää, mutta kannabis tutumpaa.
 • Julkistalous kiristyy, asenteet kovenevat, yleishyödyllisen toiminnan rahoitus tiukkenee.
 • Maakuntahallinto aiheuttaa lisää sekaannusta päihdehuollon palveluketjuihin.

A-klinikkasäätiön strategia 2022-2024 (pdf)