Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen

A-klinikkasäätiö kehittää sujuvia palvelupolkuja ja sote-alan ammattilaisten osaamista yhteistyössä julkisten palveluiden ja järjestötoimijoiden kanssa. Teemme kehittämisyhteistyötä tällä hetkellä Länsi- ja Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Lapin ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueilla.
Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen -hankkeen työntekijät.

Kehitämme järjestölähtöistä päihdetyötä, jotta…

Näin toimimme hyvinvointialueilla

Teemme kyselyjä päihdetyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeista

Työmme lähtökohtana on hyvinvointialueilla toteutettava kysely, jolla selvitämme sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistystoimen työntekijöiden päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita. Teemme kyselyjemme tuloksista hyvinvointialuekohtaisia raportteja sekä välitämme niistä tietoa sote-palveluiden kehittämisen tueksi. Kyselyjen tulokset käynnistävät alueellisen kehittämistyön. Tutustu kyselytuloksiin (pdf). Lisätietoa päihdetyön toimintaympäristötiedon analysoinnista löydät täältä.

Kokoamme järjestöjen ja sote-toimijoiden asiantuntemusta kehittämistyöryhmiin

Kehitämme yleishyödyllisten päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä kunkin alueen päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen sekä sote-toimijoiden kanssa. Näistä eri toimijoista kokoamme kehittämistyöryhmiä, joiden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Mukana on tällä hetkellä toistakymmentä järjestöä, joiden edustus hyvinvointialueilla vaihtelee. Lue lisää yhteistyön kehittämisen tärkeydestä täältä.

Järjestämme yleisötapahtumia ja keräämme kansalaisten kokemuksia

Järjestämme päihde- ja riippuvuusalan teemapäiviä kirjastoissa, kauppakeskuksissa ja sote-keskuksissa. Teemapäivissä välitämme kansalaisille tietoa järjestöjen tarjoamista apu- ja tukimuodoista sekä teemme kansalaiskyselyjä, joissa palveluiden käyttäjät voivat kertoa palvelukokemuksistaan, mahdollisista palveluvajeista ja kehittämisehdotuksista. Tutustu kansalaiskyselyiden tuloksiin täältä.

Linkitämme järjestöjen toimintoja alueellisiin palvelupolkukuvauksiin

Yhteinen tavoitteemme on tuoda yleishyödylliset päihde- ja riippuvuusalan järjestöt luontevaksi osaksi päihteistä ja riippuvuuksista haittoja kokevien palvelupolkuja hyvinvointialueilla. Tämän vuoksi tarjoamme päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen tukea alueiden palvelupolkujen kehittämiseen. Tuotamme palvelupolkuihin täydennykseksi tietoa alueella toimivista järjestöistä ja siitä, minkälaista apua ja tukea niistä on saatavilla. Lisätietoa päihde- ja riippuvuusalan eri toimijoista löydät tästä infograafista (jpeg). 

Jaamme ammattilaisille tietoa tapahtumissa ja webinaareissa

Vahvistamme sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiden päihdetyön osaamista ja yhteistyötä kyselytulosten pohjalta. Välitämme esimerkiksi päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaareissa tietoa alueella toimivista järjestöistä sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöille. Lue lisää webinaareista täältä.

Edistämme päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvän stigman ja eriarvoisuuden vähentämistä

Koordinoimme sote-alan toimijoista ja järjestötoimijoista koostuvaa stigmatyöryhmää, joka vastaa ajankohtaisiin tarpeisiin stigman ja syrjinnän vähentämiseksi. Teemme suunnitelman stigmojen vähentämisen yhteistyöstä ja toimenpiteistä kansallisten suositusten pohjalta yhteistyössä järjestöjen ja hyvinvointialueiden kanssa. Järjestämme vuosittain myös stigmatyön foorumin, jonka tavoitteena on välittää tietoa ja lisätä osaamista stigmojen ja syrjinnän vähentämiseksi.

Tämän jo tiedämme – kyselymme kertovat

Tutustu kyselytuloksiin (pdf)

Tilaa päihdetyön kehittämisen uutiskirje

Päihdetyön kehittämisen uutiskirje tarjoaa ajankohtaista tietoa päihdetyöstä järjestötoiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Uutiskirjeessä julkaistaan tietoa päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä, alan tapahtumista sekä toimiviksi havaituista käytännöistä.

Ota yhteyttä

Tiina Saarinen

Tiina Saarinen

kehittämispäällikkö

050 567 1173

Sähköposti

Marja Merikallio

asiantuntija

0503028164

Sähköposti

Tanja Vahter

kehittämiskoordinaattori

Sähköposti

Raakel Rekola

Raakel Rekola

asiantuntija

0404840916

Sähköposti

Tulevia tapahtumia

Tapahtuma
Tulevaisuusfoorumi: Yhteinen tulevaisuus - järjestöt osana päihde- ja riippuvuustyön palvelukenttää.

10.09.2024 10.09.2024

Tulevaisuusfoorumi 10.9.2024

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan järjestämässä Tulevaisuusfoorumissa tarkastellaan järjestöjä osana päihde- ja riippuvuustyön palvelukenttää.

Osallistu

Tutustu työmme tuloksiin

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.