Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Kadulta labraan -pilottitutkimus: Tieto huumeiden todellisesta sisällöstä voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Tämä sivu kertoo vuosina 2018-2019 toteutetusta Kadulta labraan -pilottitutkimuksesta. Kadulta labraan 2022–2024 -tutkimuksesta löytyy tietoa omalta sivultaan.

Kaduilla liikkuu huumausaineita, joiden todellinen sisältö on eri kuin myyntitilanteessa on väitetty. Vuosien 2018-2019 vaihteessa tehdystä Kadulta labraan -pilottitutkimuksesta käy ilmi, että huumeita käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä. He kokevat keskustelun aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä, haitoista sekä niiden vähentämisestä hyödylliseksi. Uusi tiedonkeruumenetelmä tuottaa paikallista tietoa muuttuvasta huumetilanteesta ja tavoittaa ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kosketusta päihdepalveluihin.

Tutkijat pyysivät ihmisiä tuomaan huumausaineiden jäämiä sisältäviä, jätteeksi luokiteltavia tyhjiä pusseja helsinkiläiseen terveysneuvontapisteeseen. Näytteitä tuoneilta henkilöiltä kysyttiin, mikä oli huumausainepussien väitetty sisältö sekä mitä he itse uskoivat aineen olevan. Näytteet analysoi laadullisesti THL:n oikeustoksikologian laboratorio. Analyysi tarkasteli vain psykoaktiivisia aineita.

Erilaiset käyttäjäryhmät toivat eri aineiden jäämiä

Tutkimuksen saamista 98 näytteestä valtaosa oli myyty amfetamiinina, alpratsolaamina tai MDMA:na/ekstaasina.

Näytteistä

Kolmasosa tutkimukseen tuoduista näytteistä oli peräisin henkilöiltä, jotka eivät olleet käyttäneet elämässään päihdepalveluja.

Päihdepalveluita käyttäneet henkilöt puolestaan toivat etenkin näytteitä, jotka oli hankittu stimulantteina tai bentsodiatsepiineina. Sen sijaan ne, jotka eivät olleet käyttäneet päihdepalveluita, toivat lähinnä stimulantteina, MDMA:na, dissosiatiiveina tai psykedeeleinä hankittuja näytteitä.

Tulosten kuulemisella voi olla vaikutusta käyttöpäätöksiin

Näytteitä tuoneilla henkilöillä oli mahdollisuus käydä kuulemassa laboratoriotulokset tuomastaan näytteestä suullisesti. Noin kaksi kolmesta kävi kuulemassa tuloksen. Heistä noin puolet ilmoitti, että muuttaisi tuloksen perusteella käyttötapaansa tai jättäisi aineen käyttämättä. Näytteitä tuoneet henkilöt kokivat aineiden käytöstään keskustelemisen hyödyllisenä.

Uudenlainen menetelmä antaa tietoa muuttuvasta huumausainetilanteesta

Menetelmä tuottaa nopeasti paikallista tietoa laittomilla markkinoilla liikkuvien aineiden todellisesta sisällöstä. Uusi menetelmä myös tavoittaa huumeita käyttäviä ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kontaktia päihdepalveluihin.

Pilottitutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta tutkimus on avaus uudenlaiselle tiedon tuottamiselle Suomessa.

Tutkimus toteutettiin A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeustoksikologian yksikön ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n päihdepalveluyksikkö Kurvin yhteistyöllä.

Tuloksista tarkemmin

Järvelin Ronja, Nahkuri Janne, Kankaanpää Aino, Gunnar Teemu, Kajos Miina & Kaskela Teemu (2019): Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa. Tietopuu: Katsauksia & näkökulmia 5/2019.

Teemu Kaskelan esityksen tallenne Terveysneuvontapäiviltä 15.11.2019: Kadulta labraan -tutkimuksen tuloksia.

Järvelin, R. & Kaskela, T. (2020), Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta. Tiimi 1/2020, s. 26-27.

Kaskela, T., Järvelin, R., Nahkuri, J., Gunnar, T., Kankaanpää, A., Pelander, A. and Kajos, M. (2022), ”Substance residue analysis as an alternative to drug checking? Traces from drug paraphernalia as a source for laboratory analysis”, Drugs, Habits and Social Policy; Vol. 23 No. 3, pp. 277-288.

Lisätietoja

Tutkimuksen toteutus ja tulokset:
Teemu Kaskela, tutkimuksesta vastannut tutkija, A-klinikkasäätiö, 050 4300 545, [email protected]
Janne Nahkuri, projektikoordinaattori, A-klinikkasäätiö, 050 5981 241, [email protected]

Laboratorio:
Aino Kankaanpää, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 029 5248 427, [email protected]