Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta

Julkaisun nimi:

Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta

Tekijä:

Järvelin, R. Kaskela, T.

Ingressi:

Kadulta labraan -pilottitutkimuksessa selvitettiin, missä määrin käytettyjen huumeiden sisältö vastasi sitä kuvausta, jona aine oli myyty. Huumejäämien tutkiminen on osa haittoja vähentävää päihdetyötä, mutta Suomessa sitä ei toteuteta, vaikka tarvetta olisi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Tiimi 1/2020, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Kadulta labraan -pilottitutkimuksessa tutkittiin 61 huumejäämänäytettä ja selvitettiin, missä määrin käytettyjen huumeiden sisältö vastasi sitä kuvausta, jona aine oli myyty. Suomessa tällainen ainetunnistus ei ole ollut käytössä. Ainetunnistustuloksen hakemisen yhteydessä hakijoille toteutettiin kyselyä, minkä lisäksi selvitettiin terveysneuvonpisteen työntekijöiden näkökulmaa toimintaan.

Tutkimuksen perusteella aineita analysoitavaksi tuoneet ilmaisivat selkeästi halukkuutensa hyödyntää ainetunnistuspalvelua Suomessa. Näytteen tuojille jaettiin tietoa laboratoriotutkimuksen tuloksista ja käyttämisen riskeistä, mikä koettiin tärkeänä oheispalveluna ainetunnistuksessa.

Haastatellut työntekijät kokivat ainetunnistustutkimuksen tärkeänä lisänä oman työhönsä. Työntekijöiden mukaan palvelua käyttäneitä oli huolettanut erityisesti tutkimuksen anonymiteetti, minkä lisäksi tutkimustulosten kuukauden odotusaika koettiin huonona puolena.

Tutkimuksen tulosten mukaan niin aineita käyttäneet kuin työntekijätkin kokivat ainetunnistuspalvelulle Suomessa tarvetta. Tuloksia voidaan hyödyntää palvelun kehittämisessä.

Asia-/Avainsanat: ainetunnistus, Kadulta labraan -tutkimus

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tiimi1_2020_nakemyksia_ainetunnistuksesta.pdf