Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sopimusehdot

Toimijan vastuu:

1. Toimija sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään terveitä elämäntapoja sekä liikunnan ja urheilun harrastamista puhtain menetelmin.

2. Toimija ei hyväksy minkäänlaista dopingaineiden käyttöä, välittämistä tai mainostamista kuntokeskuksen tiloissa.

3. Toimija sitoutuu puuttumaan dopingaineiden käyttöön tiloissaan ja tarvittaessa ohjaamaan dopingaineiden käyttäjän terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. Toimijalla on halutessaan oikeus erottaa jäsenensä tai muutoin estää hänen oikeutensa harjoitella toimijan tiloissa, jos henkilö käyttää, välittää tai mainostaa dopingaineita.

4. Sitoumuksen merkiksi toimija saa sertifikaatin, pääsyn henkilökunnalle tarkoitettuun verkkokoulutusmateriaaliin sekä Puhtaan liikunnan puolesta -tarran (myös sähköisenä versiona), jotka toimija on velvollinen pitämään tiloissaan/toiminnassaan näkyvällä paikalla.

5. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin tai muun valtuutetun antidopingorganisaation testaajilla on oikeus kutsua antidopingsäännöstön piiriin kuuluva urheilija dopingtestiin kuntokeskuksen tiloissa. Testi voidaan toteuttaa yhteistyössä joko kuntokeskuksen tiloissa tai urheilija ja testaaja voivat siirtyä kutsun jälkeen muihin tiloihin. Lisäksi testaajilla on oikeus tulla tekemään testi urheilijalle kuntokeskuksen tilaan sopimalla asiasta kuntokeskuksen kanssa.

Dopinglinkin vastuu:

1. Dopinglinkki sitoutuu tekemään ja toimittamaan toimijoiden käyttöön materiaalia, joka tukee puhdasta ja tervettä liikuntaa. Materiaalin sisällöstä ja määrästä päättää Dopinglinkki.

2. Dopinglinkki mahdollistaa sitoumuksen allekirjoittaneiden toimijoiden henkilökunnalle pääsyn verkkokoulutusympäristöön, jossa annetaan koulutusta puhtaaseen ja terveelliseen liikuntaan liittyvistä ilmiöistä.

3. Dopinglinkki tutustuu vuosittain muutamiin toimijoihin ja jakaa tietoa toiminnastaan sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuu yhteistyössä toimijoiden kanssa erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin.

4. Dopinglinkkiä voi konsultoida, mikäli sitoumuksen allekirjoittaneiden toimijoiden tiloissa havaitaan dopingaineiden käyttöä.

Muut sopimusehdot:

1. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Täyttämällä lomakkeen annan Dopinglinkille luvan tallentaa antamani tiedot jäsenkirjeen toimittamista varten. Voit perua tilauksen milloin tahansa klikkaamalla jäsenkirjeen oikeassa yläreunassa olevaa perumislinkkiä. Jäsenkirjetilauksen peruuttaneiden tiedot poistetaan rekisteristämme.

3. Dopinglinkillä on oikeus purkaa sopimus, mikäli sopimuksessa määriteltyjä ehtoja ei noudateta.

4. Sopimus voidaan purkaa, mikäli toiminnan omistaja tai toiminnasta vastaavat henkilöt muuttuvat. Toimijan yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista yhteys- tai osoitetiedoista Dopinglinkille.

4.1. Puretun sopimuksen tilalle voidaan tällöin tehdä uusi sopimus, mikäli uusi omistaja tai uudet toiminnasta vastaavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

5. Dopinglinkillä ja toimijalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 2 kuukauden kuluttua sähköpostitse lähetetystä irtisanomisilmoituksesta.