Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Kadulta labraan: Laboratoriolöydösten koontien arkisto

nestekromatografi-massaspektrometri

Päivitetty 11.6.2024

Tälle sivulla on arkistoitu vanhemmat laboratoriolöydösten neljän kuukauden koonnit. Tuoreimman koonnin löydät omalta sivultaan. Tutkimushankkeen varsinaisia tutkimustuloksia julkaistaan myöhemmin vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Laboratoriolöydökset eivät ole edustava otos Helsingin huumemarkkinatilanteesta. Tulokset ovat pikemminkin esimerkkejä siitä, mitä huumausaineista voi löytyä ja miksi omasta aineesta kannattaa tuoda näyte tutkittavaksi. Tutkimusasetelmassa todennäköisesti korostuvat näytteet, jotka ovat herättäneet epäilyksiä.

Laboratoriolöydösten koonti 5.12.2023 – 3.4.2024

Taulukko: Vastasiko ainejäämän laborotoriotulos sitä, minä aineena jäämä oli alun perin ostettu/saatu?

MINÄ MYYTY?NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄKYLLÄOSITTAINEIEI VAIKUTTAVIA AINEITAMYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
AMFETAMIINI1539214 kpl: amfetamiini+kofeiini
3 kpl: kofeiini+amfetamiini
1 kpl: amfetamiini+kofeiini+DPIA
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA
1kpl: kokaiini
1 kpl: metamfetamiini
MDMA77000
KOKAIINI760101 kpl: amfetamiini+kofeiini+DPIA
ALPRATSOLAAMI320101 kpl: prednisoloni
PV302 kpl: alfa-PVP
1 kpl: kokaiini+kofeiini+amfetamiini
LSD22000
OKSIKODONI22000 

Laboratoriolöydösten koonti 6.9.2023 – 10.1.2024

Taulukko: Vastasiko ainejäämän laborotoriotulos sitä, minä aineena jäämä oli alun perin ostettu/saatu?

MINÄ MYYTY?NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄKYLLÄOSITTAINEIEI VAIKUTTAVIA AINEITAMYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
ALPRATSOLAAMI19160211 kpl: amitriptyliini
1 kpl: desloratadiini
AMFETAMIINI16310213 kpl: amfetamiini+kofeiini
2 kpl: amfetamiini+DPIA
2 kpl: kofeiini+amfetamiini
2 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA
1 kpl: DPIA+amfetamiini
1 kpl: kofeiini
1 kpl: metamfetamiini
MDMA1110001
KOKAIINI861101 kpl: fenasetiini+kokaiini
1 kpl: ibuprofeeni
KETAMIINI33000
METAMFETAMIINI200111 kpl: alfa-PHP
OKSATSEPAAMI22000

Laboratoriolöydösten koonti 5.5. – 5.9.2023

Taulukko: Vastasiko ainejäämän laborotoriotulos sitä, minä aineena jäämä oli alun perin ostettu/saatu?

MINÄ MYYTY?NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄKYLLÄOSITTAINEIEI VAIKUTTAVIA AINEITAMYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
AMFETAMIINI20314121 kpl: amfetamiini+DPIA
1 kpl: amfetamiini+fenetyyliamiini+DPIA
2 kpl: amfetamiini+kofeiini
2 kpl: amfetamiini+kofeiini+DPIA
2 kpl: amfetamiini+kofeiini+DPIA+formetoreksi
1 kpl: ketamiini+amfetamiini
2 kpl: kofeiini+amfetamiini
4 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA+formetoreksi
1 kpl: MDMA+ketamiini+kofeiini+amfetamiini
1 kpl: metamfetamiini
ALPRATSOLAAMI1111000
MDMA1010000
KETAMIINI87001
METAMFETAMIINI520301 kpl: kofeiini
1 kpl: ketamiini
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA
LSD42002
OKSIKODONI22000
GBL (LAKKA)200111 kpl: 1,4-butaanidioli (BDO)
PV801 kpl: alfa-PHiP+alfa-PVP
2 kpl: alfa-PVP
1 kpl: alfa-PHiP
2 kpl: kofeiini+amfetamiini
1 kpl: kokaiini
2 kpl: kokaiini+kofeiini
1 kpl: MMMP

Laboratoriolöydösten koonti 12.1. – 3.5.2023

Taulukko: Vastasiko ainejäämän laborotoriotulos sitä, minä aineena jäämä oli alun perin ostettu/saatu?

MINÄ MYYTY?NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄKYLLÄOSITTAINEIEI VAIKUTTAVIA AINEITAMYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
AMFETAMIINI20216116 kpl: kofeiini+amfetamiini
4 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA
2 kpl: amfetamiini+DPIA
1 kpl: DPIA+amfetamiini
1 kpl: DPIA+kofeiini+amfetamiini
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA+formetoreksi
1 kpl: kofeiini+DPIA+amfetamiini
1 kpl: parasetamoli
KOKAIINI1565311 kpl: alfa-PHiP
1 kpl: alfa-PVP+alfa-PHP+alfa-PHiP+kofeiini
1 kpl: alfa-PVP
1 kpl: fenasetiini+kokaiini+gabapentiini+pregabaliini
1 kpl: kokaiini+fenasetiini+ketamiini+levamisoli
1 kpl: kokaiini+fenasetiini+levamisoli+metyylifenidaatti
1 kpl: kokaiini+fenasetiini
1 kpl: kokaiini+levamisoli
ALPRATSOLAAMI53011 1kpl: bromatsolaami
MDMA541001 kpl: MDMA+THC
BUPRENORFIINI320101 kpl: parasetamoli
KETAMIINI321001 kpl: MDMA+ketamiini
DIATSEPAAMI33000
METAMFETAMIINI310202 kpl: kofeiini+amfetamiini
PV511 kpl: alfa-PVP
1 kpl: alfa-PHiP+alfa-PVP
1 kpl: alfa-PHiP
1 kpl: parasetamoli+hydroksitsiini

Laboratoriolöydösten koonti 13.9.2022 – 11.1.2023

Taulukko: Vastasiko ainejäämän laborotoriotulos sitä, minä aineena jäämä oli alun perin ostettu/saatu?

MINÄ MYYTY?NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄKYLLÄOSITTAINEIEI VAIKUTTAVIA AINEITAMYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
AMFETAMIINI25120311 kpl: amfetamiini+DPIA+kokaiini
1 kpl: amfetamiini+DPIA
1 kpl: amfetamiini+kofeiini+DPIA+formetoreksi
1 kpl: DPIA+amfetamiini+kokaiini
1 kpl: fenetyyliamiini+DPIA+amfetamiini+kofeiini
3 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA+fenetyyliamiini
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+fenetyyliamiini
6 kpl: kofeiini+amfetamiini
1 kpl: kofeiini+DPIA+amfetamiini
1 kpl: kofeiini+fenetyyliamiini+amfetamiini+DPIA
1 kpl: kofeiini+testosteroni/epitestosteroni+amfetamiini+DPIA
1 kpl: kofeiini
1 kpl: MDMA
1 kpl: metamfetamiini
1 kpl: midatsolaami+alfa-PHiP+buprenorfiini+naloksoni
KOKAIINI1567201 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA
1 kpl: kofeiini+amfetamiini
1 kpl: kokaiini+fenasetiini+levamisoli
1 kpl: kokaiini+fenasetiini
4 kpl: kokaiini+levamisoli
1 kpl: MDMA+kokaiini
ALPRATSOLAAMI11101001 kpl: alpratsolaami+metyylifenidaatti (näytteenä läpipainopakkaus, joista on sittemmin luovuttu näytemuotona)
MDMA1172201 kpl: MDMA+DMT
1 kpl: MDMA+mefedroni
1 kpl: amfetamiini+metamfetamiini+DPIA
1 kpl: kofeiini+amfetamiini
”AMFETAMIINI/METAMFETAMIINI”614101 kpl: kofeiini
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA+parasetamoli
1 kpl: alpratsolaami+kofeiini+amfetamiini+buprenorfiini
2 kpl: kofeiini+DPIA+amfetamiini
KETAMIINI531011 kpl: ketamiini+amfetamiini
KLONATSEPAAMI44000
LSD33000
MIDATSOLAAMI33000
KANNABIS202001 kpl: THC+nikotiini+CBN
1 kpl: alfa-PHiP+THC
METAMFETAMIINI200201 kpl: kofeiini+MDMA
1 kpl: kofeiini+DPIA+amfetamiini
MDPV200202 kpl: alfa-PHiP
GBL (LAKKA)22000

Laboratoriolöydösten koonti 20.4. – 13.9.2022

Taulukko: Vastasiko ainejäämän laborotoriotulos sitä, minä aineena jäämä oli alun perin ostettu/saatu?

MINÄ MYYTY?NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄKYLLÄOSITTAINEIEI VAIKUTTAVIA AINEITAMYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
AMFETAMIINI14011303 kpl: amfetamiini+DPIA
3 kpl: kofeiini+amfetamiini
2 kpl: kofeiini+DPIA+amfetamiini
1 kpl: amfetamiini+DPIA+metamfetamiini
1 kpl: kofeiini+amfetamiini+DPIA+formetoreksi
1 kpl: DPIA+amfetamiini+kofeiini
1 kpl: metamfetamiini
1 kpl: alpratsolaami+buprenorfiini
1 kpl: metomyyli
MDMA1063103 kpl: MDMA+ketamiini+kokaiini *
1 kpl: sildenafiili
ALPRATSOLAAMI981001 kpl: alpratsolaami+buprenorfiini *
KETAMIINI615001 kpl: ketamiini+kokaiini+MDMA *
2 kpl: ketamiini+kokaiini+kofeiini *
1 kpl: ketamiini+MDMA+kokaiini+metyylifenidaatti *
1 kpl: ketamiini+kokaiini+kofeiini+MDMA *
1 kpl: ketamiini+kofeiini+amfetamiini
PV300002 kpl: alfa-PHiP
1 kpl: alfa-PHiP+alfa-PHP+alfa-PVP
LSD211001 kpl: LSD+ketamiini+kofeiini *
KOKAIINI202001 kpl: kokaiini+levamisoli+kofeiini+fenasetiini
1 kpl: kokaiini+ketamiini *
KLONATSEPAAMI220001 kpl: 2-FMA/3-FMA/4-FMA (Tutkimuksessa ei pystytä erottelemaan isomeerejä)
ALFA-PVP20020