Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

08.03.2024

Katsaus Kadulta labraan -tutkimuksen loppuvuoden 2023 laboratoriolöydöksistä on julkaistu

nestekromatografi-massaspektrometri

Kadulta labraan -hankkeessa tutkituista huumejäämistä on julkaistu uusi katsaus.

Huumejäämiä sisältäviä näytteitä on voinut tuoda kuuteen helsinkiläiseen matalan kynnyksen päihdetyön pisteeseen. Näytteitä tuoneilta henkilöiltä on samalla kysytty tietoja muun muassa siitä, mitä hankitun aineen piti olla ja mitä siitä tiedetään. Keruupisteistä jäämät toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioon, jossa analysoidaan mitä ne todella sisältävät. Tuloksen saa myöhemmin nimimerkkiä vastaan.  

Uusin katsaus koskee näytteitä, jotka on tuotu tutkimukseen välillä 6.9.2023 – 10.1.2024. Aiemmista katsauksista poiketen, tällä kertaa yleisimpiä näytteitä olivat jäämät Ksalol-nimellä hankituista alpratsolaami-tableteista. Näistä näytteistä löytyi pääasiassa ainoana vaikuttavana aineena alpratsolaamia, mutta aiemmasta poiketen yhdessä näytteessä ainoana vaikuttavana aineena oli masennuslääkkeenä käytettävää amitriptyliiniä ja toisessa näytteessä allergisen nuhan hoidossa käytettävää desloratadiinia. Muiden näytteiden osalta ei löytynyt yllättäviä löydöksiä.

Jatkossa neljän kuukauden välein julkaistavat katsaukset korvataan hankkeen nettisivuilla julkaistavalla laboratoriotulosten koonnilla, jota päivitetään noin kerran kuukaudessa aina viimeisimpien laboratoriotulosten valmistuttua. Näin pystymme tarjoamaan ajankohtaisempaa tietoa, kuin neljän kuukauden välein julkaistavilla katsauksilla.

Huumejäämäanalyysi on osa Koneen säätiön rahoittamaa laajempaa tutkimushanketta, jota A-klinikkasäätiö koordinoi. Hankkeen tarkoituksena on etsiä uusia keinoja huumemarkkinoita löytyvien epätyypillisten erien (esim. harvinaisemmat aineet ja kun jotain ainetta myydään toisena) tunnistamiseen ja niistä varoittamiseen. Katsauksilla on haluttu tiedottaa hankkeen aikana ajankohtaisista löydöksistä. Myöhemmin julkaistaan tieteellisiä artikkeleja, joissa aineistoa käsitellään syvällisemmin ja verrataan muihin tiedonhankintakeinoihin.

Kadulta labraan -hanke (2024). Kadulta labraan: huumejäämäanalyysien löydöksiä. Katsaus 3/2023 (pdf)

Näytteiden keruupisteiden aukioloajat ja laboratoriolöydöksistä julkaistut katsaukset ovat saatavilla hankkeen nettisivuilta:

Lisätietoja

Janne Nahkuri
050 5981 241 (Whatsapp, Telegram, Signal)
[email protected]
Session ID: 05adfd0e3d9451951ce0245bbad555e0e033aaf3d742931f92923576c8fa6dd979

Teemu Kaskela
050 4300 545
[email protected]
Session ID: 05e06dbbfc349a47610e42816737ca060ea56ea234bc2a2856db62d8764e556511