Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

02.03.2023 | Tiedote

Kokaiinin haitalliset jatkeaineet tulivat esiin Kadulta labraan -tutkimushankkeen näytteissä

nestekromatografi-massaspektrometri

Kadulta labraan -tutkimushankkeen tänään julkaistussa katsauksessa käydään läpi laboratoriotuloksia loppuvuodelta 2022. A-klinikkasäätiön koordinoimassa tutkimushankkeessa ihmiset voivat tuoda huumausaineiden jäämiä sisältäviä näytteitä laboratoriossa tutkittavaksi sekä saada niistä tulokset jatkossa myös esimerkiksi puhelimella.

Tuore katsaus sisältää laboratoriotuloksia 13.9.2022-11.1.2023 välillä kerätyistä näytteistä (118 kpl). Tässä katsauksessa yleisimmin tutkimukseen tuodut näytteet oli myyty amfetamiinina, kokaiinina, alpratsolaamina, MDMA:na tai erilaisina muuntohuumestimulantteina.

Kokaiininkäytön yleistyminen pääkaupunkiseudulla on näkynyt esimerkiksi jätevesitutkimuksissa. Ensimmäisen katsauksen jälkeen Kadulta labraan -tutkimukseen on saatu huomattavasti enemmän kokaiininäytteitä (15 kpl). Kolmessa viidesosassa näytteistä löytyi myös muita aineita. Yleisin jatkeaine oli levamisoli (5 kpl) ja myös toista kokaiinille yleistä jatkeainetta fenasetiinia löydettiin kahdesta näytteestä.

”Levamisolia käytetään eläinten madotuslääkkeenä ja sen käyttöä syöpähoidoissa tutkitaan. Toistuva altistus levamisolille alentaa valkosolujen määrää ja voi aiheuttaa paikallisia ihokuolioita. Fenasetiini on parasetamolin kaltainen kipu- ja kuumelääke, jonka käytöstä alettiin luopumaan 1970-luvulla, koska se aiheutti munuaisvaurioita”, sanoo tutkimuksen käytäntöjen toteutuksesta vastaava Janne Nahkuri.

Jatkossa tuloksia on mahdollista saada myös puhelimella tai anonyymeillä pikaviestimillä

Laboratoriolöydösten lisäksi muut keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät siihen, kuinka erilaisia huumeita käyttäviä ihmisiä pystytään tavoittamaan jäämäanalyysin avulla ja miten tutkimukseen osallistuvat arvioivat tuloksen kuulemisen merkitystä heidän käyttötapoihinsa. Näiden kysymysten selvittämiseksi tutkimukseen osallistuvilta kysytään muutamia kysymyksiä sekä näytettä tuodessa, että tulosta haettaessa.

Tämän katsauksen näytteistä vajaa kolmannes tuotiin jonkun toisen puolesta. Näytteitä toisen puolesta olivat tuoneet ainakin kaverit, päihdetyöntekijät ja vertaiset.

”Aiemman pilottitutkimuksen perusteella osasimme odottaa, että näytteitä tuodaan myös kaverin puolesta, mutta yllätyimme, että näytteitä ovat tuoneet myös muut kuin huumeita käyttävät henkilöt. Näytteitä voi kyllä tuoda ja tuloksia hakea toisen puolesta jatkossakin. Tällöin emme kuitenkaan pääse kysymään näytteen alkuperäiseltä omistajalta, miten löydökset vaikuttaisivat hänen käyttöpäätöksiinsä, mikä on yksi tärkeimmistä tutkimuskysymyksistämme”, Nahkuri toteaa. Jatkossa 1.3.2023 alkaen tuloksia voi saada myös keskitetysti A-klinikkasäätiöltä puhe-etäyhteydellä anonyymeillä pikaviestimillä tai puhelimella soittamalla. Näin pyritään parantamaan tiedonsaantia edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin. Tuloksia voi jatkossakin saada vain suullisesti.

Kadulta labraan -tutkimushankkeen taustoja

Kadulta labraan -tutkimushanke kestää huhtikuuhun 2024 ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Jäämänäytteiden laboratorioanalyyseista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemiayksikkö.

Hankkeen varsinaisia tutkimustuloksia julkaistaan myöhemmin tutkimusartikkeleissa. Katsauksissa julkaistaan nostoja viimeaikaisista laboratoriotuloksista. Neljän kuukauden välein julkaistavat katsaukset antavat esimerkkejä, minkälaisia löydöksiä näytteistä voidaan tehdä, mutta ne eivät ole edustava otos Helsingin huumemarkkinatilanteesta. Katsausten toivotaan innoittavan huumeita käyttäviä tuomaan omia näytteitään tutkittavaksi. Hankitun aineen sisältöä ei voi päätellä katsauksista, vaan aineen sisällöstä saa tietoa tuomalla siitä jäämän tutkittavaksi.

Välillä 20.4.-13.9.2022 kerättyjen näytteiden (61 kpl) laboratoriotuloksia julkaistiin ensimmäisessä katsauksessa (pdf)

Kadulta labraan -hanke (2023). Kadulta labraan: huumejäämäanalyysien löydöksiä. Katsaus 2/2022 (pdf)