Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

26.10.2022 | Tiedote

Huumejäämätutkimus tuottaa lisätietoa kaduilla liikkuvista aineista

Kaduilla liikkuu huumausaineita, joiden todellinen sisältö on eri kuin myyntitilanteessa on väitetty. A-klinikkasäätiön Kadulta labraan -tutkimushankkeessa ihmiset voivat tuoda huumaisaineiden jäämiä sisältäviä näytteitä tutkijoille sekä kuulemaan laboratoriotulokset.

Kadulta labraan -tutkimushanke kestää huhtikuuhun 2024 ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Jäämien kerääminen aloitettiin kuluvan vuoden huhtikuussa ja syyskuun puoleen väliin mennessä tutkimukseen oli tuotu 61 näytettä. Tänään julkaistu ensimmäinen väliraportti osoittaa, että yleisimmin tutkimukseen tuodut näytteet oli myyty amfetamiinina, MDMA:na, alpratsolaamina tai ketamiinina.

”Huumeita käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä. Tiedonkeruumenetelmämme tuottaa paikallista tietoa muuttuvasta huumetilanteesta ja tavoittaa myös ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kosketusta päihdepalveluihin”, sanoo A-klinikkasäätiön tutkija Teemu Kaskela.

Vastaavuudet laboratoriotuloksiin vaihtelivat eri huumeina myytyjen aineiden välillä

Laboratoriotulosten vastaavuus myytyyn sisältöön vaihteli aineittain. Esimerkiksi alpratsolaamina (kaikki näytteet tuotemerkillä ksalol) myydyissä tuotteissa oli kaikissa päälöydöksenä alpratsolaamia. Sen sijaan kaikista amfetamiinina myydyistä näytteistä löytyi amfetamiinin lisäksi tai sen sijaan jotain muuta psykoaktiivista ainetta.

Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana huumejäämäanalyysiin tuotiin näytteitä, joiden tulokset olivat yllättäviä tai joiden avulla voitiin tarkentaa tilannekuvaa. Eräs amfetamiinina myyty näyte sisälsi amfetamiinin sijaan hyönteismyrkky metomyylia. Tästä näytteestä viestittiin keruupisteiden henkilökunnalle ja Helsingin jalkautuvaa työtä tekeville työntekijöille. Tilanteen arvioinnin jälkeen päädyttiin olemaan tekemättä laajempaa varoitusta, muun muassa koska ei ollut viitteitä siitä, että ainetta olisi laajemmin liikkeellä.

Poliisi varoitti elokuussa Tampereella ja Itä-Uudellamaalla vaaleanharmaista pöllönmuotoisista ekstaasitableteista, joiden koostumus oli poliisille tuntematon. Varoituksen jälkeen eräs henkilö toi tutkimukseen jäämän kuvailun mukaisesta tabletista, jotta sisällön voisi selvittää. Laboratoriossa havaittiin psykoaktiivisena aineena ainoastaan ekstaasin vaikuttavaa ainetta MDMA:ta.

Huumejäämät eivät yhtä luotettava tietolähde kuin varsinaiset huumeet

Huumejäämäanalyysissa huumeita käyttävät ihmiset voivat tuoda huumejäämiä sisältäviä näytteitä A-klinikkasäätiön työntekijöille. Näytteet voivat olla esimerkiksi tyhjiä pusseja, filttereitä tai klikkikuppeja.  Keräys toteutetaan kuudessa päihdetyön pisteessä eri puolilla Helsinkiä. Samalla kerätään tietoa siitä, minä aineena näyte on myyty ja muuta näytettä kuvailevaa tietoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemiayksikkö analysoi jäämät kerran kuukaudessa laboratoriossaan. Jäämän tuonut henkilö voi tulla nimimerkillä kuulemaan tiedon siitä, mitä aineita näytteestä on löytynyt.

Huumejäämien käyttäminen ainetunnistuksen lähteenä vaikuttaa sisältävän heikkouksia suhteessa tavanomaiseen ainetunnistukseen. Jäämistä ei pystytä tunnistamaan tarkkoja pitoisuuksia, vaikka seoksesta pystyttiin tunnistamaan, jos jotain aineosaa oli muita enemmän. Pitoisuudet olisivat voineet joissain tapauksissa selittää näytteentuojien kuvaamia odottamattomia vaikutuksia.

Varsinaisten löydösten lisäksi joistain näytteistä löytyi merkittävästi vähäisempiä löydöksiä. Joidenkin näytteiden osalta vaikutti todennäköiseltä, että nämä löydökset ovat päätyneet näytteeseen myyntihetken jälkeen, kun luovuttaja on käsitellyt useita eri aineita.

”Jos tutkimuksessa voisi tuoda jäämiä sisältävien roskien sijaan pieniä määriä huumausaineita, tunnistaminen ja tiedon tuottaminen olisi varmempaa. Tällaista mahdollisuutta tulisi tutkia esimerkiksi mahdollisen valvotun käyttötilan yhteyteen”, Kaskela toteaa.

Kadulta labraan – huumejäämäanalyysin ensimmäisiä löydöksiä. Kadulta labraan -tutkimuksen ensimmäinen väliraportti Kaskela, T., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Pelander, A., Gunnar, T. Harviainen, T., Hintikka, L., Koskelo, J., Kyber, M., Ruokolainen, T. & Tourunen, J. (2022)

Lisätietoja

Teemu Kaskela
A-klinikkasäätiö
050 4300 545
[email protected]
Wickr: tutkijateemu

Janne Nahkuri
A-klinikkasäätiö
050 5981 241
[email protected]
Wickr: vinkkijanne