Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Järjestökysely 2023 havainnollisena infograafina

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0) tehtiin syyskuussa 2023 kysely päihde-, mielenterveys- ja rikosseuraamusalojen
yhdistyksille. Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten toimintaa ja toimintaympäristöä. Erityisteemat liittyivät hyvinvointialueuudistukseen, osatyökykyisten
työllistämiseen sekä nuorten tavoittamiseen.

Kyselyyn vastasi 145 yhdistystä. Vastaajat painottuivat yhdistyskentän kooltaan ja resursseiltaan suurempiin toimijoihin. Kyselyn keskeiset tulokset esitellään tässä infograafijulkaisussa.