Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Arkisto

  • NUMPA – Nuorten päihde- ja mielenterveystyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi 
  • Rekisteritutkimus –RIPE –osiossa kerrotaan rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvasta seurantatutkimuksesta liittyen päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulkuun
  • Huumeidenkäyttäjät –QUAF –sivulla kerrotaan QUAF2-osahankkeesta, joka on tuottanut tietoa Helsingin huumeidenkäyttäjistä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan.
  • Korvaushoito –KAKE –sivulla esitellään opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimusta.
  • Kriminaalipäihdetyö –Prison –sivulla esitellään pohjoismaista Prison-tutkimushanketta, joka keskittyy vankeinhoidon päihdekuntoutuksen tarkasteluun.
  • Lapsiperheet LapsYTY –sivulla kuvataan ”Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen” -hankkeen (LapsYTY) piirissä tehtyjä tutkimuksia.
  • PARADISE-hanke -sivulla kerrotaan EU-hankkeesta, jossa kehitettiin vankkaan tutkimustietoon pohjautuva menetelmä, jonka avulla ihmisen psykososiaalista kuormitusta on mahdollista arvioida ja seurata hoidon aikana.
  • Terveys ja hyvinvointi (FinSote) –sivulla kerrotaan järjestötutkimuksen verkostosta, jonka tarkoituksena on hyödyntää THL:n Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestönäkökulmasta.
  • Arjen toimintakyky -hanke tuki järjestöjä seurantatiedon kokoamisessa ja hyödyntämisessä vuosina 2017 – 2020. Sivuille on koottu toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa laajemmin ammattilaisten ja järjestöjen käytettäväksi.