Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Psykososiaaliset vaikeudet – PARADISE-hanke

Paradise-hanke

PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa) oli yhteishanke, jonka koordinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5).

EU-hankkeen tavoitteena oli tuoda esille sitä, että ihmisen kokonaistilanteen huomioon ottaminen on hoidossa tärkeää. Hankkeessa kehitettiin vankkaan tutkimustietoon pohjautuva menetelmä, jonka avulla ihmisen psykososiaalista kuormitusta on mahdollista arvioida ja seurata hoidon aikana. Kehitetty 24 kysymyksen sarja soveltuu käytettäväksi niin erilaisten häiriöiden hoidossa kuin tutkimuksessa.

Hankkeessa oli 10 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä ja Järvenpään sosiaalisairaala ovat tuoneet EU-hankkeeseen päihderiippuvaisten ja Suomen näkökulmaa.

Hankkeen kuvaus ja PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta on kuvattu vuonna 2016 ilmestyneessä suomenkielissä tutkimusraportissa, joka on julkaistu KELAn vertaisarvioidussa julkaisusarjassa.

Kansaneläkelaitos (KELA) myönsi myös kuntoisuusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n tarkoittamista varoista Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikölle tutkimusrahoitusta Paradise-hankkeeseen liittyvien kirjallisuuskatsauksen ja potilasaineistojen analysointia ja raportointia varten.

EU-hankkeen loppuyhteenveto
Uusi työväline: Paradise24

Hankkeessa kehitetty Paradise24 -kysely psykososiaalisten vaikeuksien mittaamiseen

PARADISE-hankkeessa kehitettiin tutkimukseen pohjautuva 24 kysymyksen sarja käytettäväksi henkilön tilanteen kartoittamisessa, hoitotyön suunnittelussa sekä muutoksen seurannan tukena sekä poliittisen keskustelun herättäjänä. PARADISE24 kysymykset kartoittavat yleisiä psykososiaalisia vaikeuksia, jotka vaikuttavat olennaisesti kykyyn toimia ja selviytyä arjessa.

Kysely soveltuu toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten seurantaan. Arjen toimintakyky -hanke tarjoaa vuosina 2017-2021 järjestöille tukea oman arvioinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

PARADISE24-kyselystä on kehitetty suomalainen versio, mihin on alkuperäisten kysymysten rinnalle lisätty arvio muutostoiveista hoitohenkilöiden pyynnöstä. Asiakkaan toimintakyvyllä on tärkeä merkitys hoidon suunnittelussa ja usein hyvä hoito vaikuttaa myös toimintakykyyn. Päihdehäiriöiden arvioinnissa ja seurannassa suosittelemme käytettäväksi alla olevaa lomaketta ja ohjetta:

Paradise24fin lomake (pdf).
Paradise24fin kyselyn käyttö- ja tulkintaohjeet (pdf)
Paradise24fin in English


Paradise24fin on testinä käytettävissä Päihdelinkissä.

Julkaisuja

Listauksen PARADISE24-hankkeeseen liittyvistä julkaisuista, joissa A-klinikkasäätiön tutkijoita on kirjoittajina löydät tutkimusjulkaisutietokannasta:
Tutkimusjulkaisut PARADISE

Muiden kirjoittamia PARADISE24-kyselyä koskevia julkaisuja:

  • Giovannetti, A.M. et al.,(2016). Psychosocial difficulties of individuals with multiple sclerosis. International Journal of Rehabilitation Research.
  • Quintas, R. et al., 2016. PARADISE 24 instrument: An observational study on psychosocial difficulties, quality of life, and disability levels in patients with epilepsy. Epilepsy and Behavior, 64, pp.160–165.
  • Raggi, A. et al., 2016. Psychosocial difficulties in patients with episodic migraine: a cross-sectional study. Neurological Sciences, 37(12), pp.1979–1986.
  • Schiavolin, S. et al., 2017. Psychosocial difficulties in patients with Parkinson’s disease. International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation, p.1.
  • Świtaj, P. et al., 2012. Disability and schizophrenia: a systematic review of experienced psychosocial difficulties. BMC Psychiatry, 12(1), p.1.
  • Twomey, C., Cieza, A. & Baldwin, D.S., 2017. Utility of functioning in predicting costs of care for patients with mood and anxiety disorders: a prospective cohort study. Int Clin Psychopharmacol., [Epub ahead].
  • Heinonen, M. (2017) Helsingin kaupungin päihdepoliklinikoilla opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden psykososiaaliset vaikeudet ja muutostoiveet. Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Lisätietoja hankkeesta

Teemu Kaskela

Teemu Kaskela

tutkija

Sähköposti

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti

A-klinikkasäätiön työryhmässä työskentelivät lisäksi Tuuli Pitkänen, Jonna Levola, Kirsi Jokela ja Antti Holopainen.