Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Yhteispelillä! 2020-22

Yhteispelillä-hanke

Yhteispelillä!-hankkeessa pelihaittoja ehkäisevät järjestöt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kunnat tuovat osaamisensa ja voimavaransa yhteen. Espoon ja Kymenlaakson pilottialueille kehitetään rahapelihaittojen ehkäisyn toimintamalli. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat’on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki. Yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä pilottialueet Espoo, Kouvola, Kotka, Hamina ja Kymsote.

Hankkeelle on tarvetta, sillä Suomessa pelataan paljon rahapelejä. 15–74-vuotiaista ongelmallisesti pelaa noin 112 000 ja riskitasolla pelaavia on 397 000. Rahapelaaminen koskettaa vahvasti myös läheisiä, sillä joka viidennellä on lähipiirissään rahapeliongelma. Rahapelaaminen aiheuttaa taloudellisia, mutta myös sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Rahapelaamiseen liittyvät haasteet ja haitat voivat olla erilaisia eri alueilla ja vaihtelevat ikäryhmittäin ja sosioekonomisesti. Myös alueellisesti tarjottavat palvelut ja käytännöt vaihtelevat – se mikä toimii 283 000 asukkaan Espoossa, ei välttämättä toimi 175 000 asukkaan Kymenlaaksossa. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen mukaan vuonna 2015 Espoossa 6,5 % kuntalaisista on kokenut rahapelaamisen ongelmaksi, Kymenlaaksossa taas 7,4 % asukkaista.

Pilottialueilla jalkautetaan, vakiinnutetaan ja kehitetään järjestöjen ja THL:n rahapelihaittojen ehkäisyn ja matalan kynnyksen tuen hyviä käytäntöjä. Sitä tehdään alueellisten tarpeiden mukaisesti paikallisten toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen, kanssa. Esimerkiksi Sininauhaliiton matalan kynnyksen neuvontaa ja vertaistukea tarjoava Tiltti starttaa pilottialueilla.

Lisäksi koulutetaan rahapelaajia ja heidän läheisiään kohtaavia ammattilaisia. Yhteispelillä!-hankkeessa kehitetään myös toimivampia palvelurakenteita kuntien ehkäisevän päihdetyön koordinaattoreiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti kokemusasiantuntijuutta.

Koko ajan rinnalla kulkee tavoite alueellisen toimintamallin kehittämisestä. Pilottialueille vietyjen toimintojen ja koulutusten toimivuutta arvioidaan. Lisäksi tehdään vertailua siitä, tuleeko kahdelle alueelle erilaiset toimintamallit vai onko laadittavissa yhtä mallia, jota voidaan levittää muille alueille.

Hankkeeseen liittyviä uutisia:

Päätöstilaisuudessa kuultiin onnistumisista

Rahapelien viemää -podcastit julkaistu

Toisena hankevuotena käynnistettiin matalan kynnyksen toiminta

Pelaajilla haasteita hoidon löytämisessä, läheisille hoidon tarjoaminen on vielä vierasta

Tänään 5.5 vietetään Läheistenpäivää

A-Klinikkasäätiö: tunnistautuminen kaikkeen rahapelaamiseen

1. vuosi päättyy – palautteet kertovat toiminnan tarpeesta

BBGS/PGSI-lomakkeet puheeksioton tueksi

Apua omaan tai läheisen rahapelaamiseen haetaan heikosti

”Ainakin olemme enemmän yhdessä perheenä”

Lisätietoja hankkeesta

Camilla Metsäranta

Addiktiot ja työelämä -yksikön päällikkö

0504498161

Sähköposti

Henna Vuorento

Henna Vuorento

kehittämiskoordinaattori

050 5954 137

Sähköposti