Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päättyneet hankkeet

Täältä löydät A-klinikkasäätiön päättyneet hankkeet.

 • NUMPA – Nuorten päihde- ja mielenterveystyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi 
 • DELTS Project Towards quality anti-doping education in recreational sports
 • Rekisteritutkimus –RIPE –osiossa kerrotaan rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvasta seurantatutkimuksesta liittyen päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulkuun
 • Huumeidenkäyttäjät –QUAF –sivulla kerrotaan QUAF2-osahankkeesta, joka on tuottanut tietoa Helsingin huumeidenkäyttäjistä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan.
 • Korvaushoito –KAKE –sivulla esitellään opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimusta.
 • Kriminaalipäihdetyö –Prison –sivulla esitellään pohjoismaista Prison-tutkimushanketta, joka keskittyy vankeinhoidon päihdekuntoutuksen tarkasteluun.
 • Lapsiperheet LapsYTY –sivulla kuvataan ”Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen” -hankkeen (LapsYTY) piirissä tehtyjä tutkimuksia.
 • PARADISE-hanke -sivulla kerrotaan EU-hankkeesta, jossa kehitettiin vankkaan tutkimustietoon pohjautuva menetelmä, jonka avulla ihmisen psykososiaalista kuormitusta on mahdollista arvioida ja seurata hoidon aikana.
 • Terveys ja hyvinvointi (FinSote) –sivulla kerrotaan järjestötutkimuksen verkostosta, jonka tarkoituksena on hyödyntää THL:n Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestönäkökulmasta.
 • Arjen toimintakyky -hanke tuki järjestöjä seurantatiedon kokoamisessa ja hyödyntämisessä vuosina 2017 – 2020. Sivuille on koottu toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa laajemmin ammattilaisten ja järjestöjen käytettäväksi.
 • Yhteispelillä-hankkeessa pelihaittoja ehkäisevät järjestöt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä kunnat toivat osaamisensa ja voimavaransa yhteen, tavoitteenaan kehittää rahapelihaittoja ehkäisevä toimintamalli.