Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Kriminaalipäihdetyö – Prison-tutkimushanke

Prison-tutkimushanke

Pohjoismainen Prison-tutkimushanke on tuottanut tietoa vankeinhoidon päihdekuntoutuksen asemasta ja merkityksestä kansallisen huumepolitiikan osana ja päihdehoidosta vankiloiden toimintastrategian osana. Lisäksi hankkeessa on selvitetty päihdehoitoa toteuttavien työntekijöiden ja siihen osallistuvien vankien kokemuksista.

Tutkimushanke kohdistui kussakin maassa kolmeen vankilaan ja yhteen päihdeohjelmaan kussakin vankilassa. Hankkeessa julkaistiin sekä kansallisia että yhteisiä Pohjoismaita vertailevia tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita. Tutkimusta rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyölautakunta (The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities nd Social Sciences; NOS-HS).

Tutkimushanketta johti Århusin yliopiston päihdetutkimuksen yksikkö. Hankkeeseen osallistuvat sen lisäksi A-klinikkasäätiö, Oslon yliopiston kriminologian ja oikeussosiologian laitos sekä Örebron yliopiston juridiikan, psykologian ja sosiaalityön Akatemia. Suomessa tutkimus toteutettiin yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen sekä Hämeenlinnan, Keravan ja Turun vankiloiden kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös vankiloiden päihdekuntoutuksen kehittämisessä.

Julkaisuja
Hankkeesta on ilmestynyt sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä julkaisuja. Listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta.

Lisätietoja hankkeesta

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti

Teemu Kaskela

Teemu Kaskela

tutkija

Sähköposti

Myös Antti Weckroth toimi hankkeen tutkijana.