Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

KAKE-tutkimus

Opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksessa (KAKE) haastateltiin potilaita ja henkilökuntaa viidellä klinikalla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2008. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa opioidien lääkkeellisen korvaushoidon toteuttamisesta, potilaskunnasta ja potilaiden hoidon etenemisestä. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmisteen apteekkijakelun toteutumiseen liittyvät tekijät sekä potilaiden elämäntilanteeseen ja hoitoon liittyvät tavoitteet.

Tutkimukseen haastateltiin 74 korvaushoitopotilasta ja lisäksi omahoitajat arvioivat lomakkeella 166 potilaan hoidon tilanteen. Tutkimuksessa myös toteutettiin 5 työntekijöiden ryhmähaastattelua (n=24) ja työntekijät vastasivat lomakekyselyyn (n=36). Tutkimuksen aineistonkeruun ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2009 lopussa. Seurantavaihe on suunnittelun kohteena.

Tutkimusaineistoa on esitelty useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.

Julkaisuja

Listauksen korvaushoitoon liittyvistä sekä KAKE-hankkeessa ilmestyneistä julkaisuista löydät tutkimusjulkaisutietokannasta.

Lisätietoja hankkeesta

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti

Teemu Kaskela

Teemu Kaskela

tutkija

Sähköposti

Myös Tuuli Pitkänen ja Jonna Levola toimivat hankkeen tutkijoina.