Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Rekisteritutkimus – RIPE

RIPE-tutkimus

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE) kattaa hoitoa ja asiakaskuntaa koskevaa aineistoa vuosilta 1990–2009. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään rekisteritutkimuksen keinoin hoidossa tapahtuneita muutoksia sekä asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista. Tarkoituksena on ollut tutkia ilmiötä pääasiassa kvantitatiivisesti laajoja potilasryhmiä vertaillen, mutta analyysiä täydennetään valikoitujen ryhmien kvalitatiivisella tarkastelulla.

Tutkimuksen perusrahoituksen on myöntänyt Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto (rikosseuraamusalan tutkimusrahoitus). NSfK on rahoittanut osallistumista ja alustuksia Pohjoismaiden kriminologien seminaareissa. Yrjö Jahnssonin säätiö rahoittaa kuolintietojen analysointia.

Julkaisuja
Asiakaskunnasta tehdyistä rekisteritutkimuksista on ilmestynyt sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä julkaisuja.

Lisätietoja tutkimuksesta

Teemu Kaskela

Teemu Kaskela

tutkija

Sähköposti

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti

Lisäksi tutkijoina olivat Tuuli Pitkänen ja Jonna Levola. Tutkimustuloksia on esitelty useissa kotimaisissa ja kansainvälissä seminaareissa.