Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Digitataitoja kehitetään kuntouttavassa työtoiminnassa

A-klinikkasäätiön DITTE-hanke tuki heikompiosaisten digitaitojen kehittymistä ja paransi työ- ja toimintakykyä. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke on päättynyt.
Kuva, jossa pöydän päällä kännykkä ja tietokone. Ditte-hanke.

Digitaitojen eriytyminen lisää eriarvoisuutta

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa palvelujen ääreen pääseminen edellyttää yhä useammin riittäviä digitaitoja. Yhteiskunnan heikompiosaisilla digitaidot sattavat usein olla puutteelliset. Käytännössä heikkoudet digitaidoissa saattavat näkyä esimerkiksi työnhaun katkeamisena. Asiakas saattaa huomata tulonsaantinsa loppuneen vasta, kun rahat eivät tulekaan kuun vaihteessa tilille. Tässä pisteessä hän on ollut pudonneena järjestelmästä jo viikkoja.

Hankaluudet päästä digitaalisten peruspalvelujen ääreen eivät aina johdu digitaitojen puutteesta. Vähävaraisilla ei välttämättä ole varaa asioinnissa tarvittavaan tietokoneeseen, tai heidän kielitaitonsa voi muodostua verkkoasioinnin esteeksi. Ellei digitalisaation heikkouksia huomioida, se on vaarassa syventää eriarvoisuutta. (THL)

Digitaidot hyödyttävät ammattilaisia ja asiakkaita

Mikä DITTE-hanke on?

DITTE-hankkeessa kehitetään kaksi erilaista digitaalista oppimisalustaa: asiakkaiden oma oppimisympäristö sekä ammattilaisille suunnattu verkkokurssi. Asiakkaiden oppimisympäristö sisältää tehtäviä ja materiaaleja, jotka tukevat digitaitojen vahvistumista ja edistävät työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Tämä tarkoittaa, että heidän lähtötasonsa digitaidoissa voi vaihdella paljon. Ohjaajien Moodle-kurssi tähtää vahvistamaan ammattilaisten taitotasoa ja tasaamaan osaamisen eroja. Vahvistamalla ohjaajien taitoja voidaan digitaitojen opetus juurruttaa pitkäaikaiseksi osaksi kuntouttavan työtoiminnan yksiköiden toimintaa.

Digitaalisuus osana kuntouttavaa työtoimintaa

Kuntouttavan työtoiminnan toimintakeskukset tarjoavat monipuolisesti erilaista toimintaa.

Etenkin nuorten keskuudessa digipajat ovat suosittuja. Niissä pajalaiset pääsevät tekemään muun muassa:

Onko sinulla tarpeettomaksi jäänyttä toimivaa elektroniikkaa? Lahjoita hankkeelle tietokone!

Digitaitoja yhteistyössä Varhan kanssa

DITTE-hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan kanssa Turussa ja Salossa. Se suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntouttavan työtoiminnan yksiköiden avainhenkilöiden kanssa.

Hankeen sisällöt integroidaan osaksi kuntouttavan työtoiminnan yksiköiden olemassa olevia rakenteita. Tällöin palveluntuottajien on helpompi sisällyttää koulutus jo hyväksi toteamiinsa paikallisiin käytäntöihin. Palveluntuottajayksiköt ovat innostuneet hankkeesta ja sitoutuneet sen tavoitteisiin. Tulevaisuudessa hankkeesta olisi potentiaalia kehittää myös yleispätevän kuntouttavan työtoiminnan malli.

Tue toimintaa

Hankkeeseen etsitään toimivaa ja käyttökelpoista tietotekniikkaa opetus- ja opiskeluvälineiksi.

Haluatko lahjoittaa tarpeettomaksi jääneen tietokoneesi meille? Jätä yhteystietosi meille, niin otamme yhteyttä!

Lue lisää

A-kli­nik­ka­sää­tiö aut­taa hei­kom­pio­sais­ten di­gi­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä

Euroopan unionin sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta logo

Lisätietoja

Camilla Metsäranta

Addiktiot ja työelämä -yksikön päällikkö

0504498161

Sähköposti