Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Koulutukset sote-ammattilaisille

Tarjoamme puheeksioton koulutuskokonaisuutta, josta on tilattavissa osa-alueita erikseen: 1. Päihteet ja riippuvuudet Suomessa, 2. Päihteiden ja rahapelaamisen puheeksiotto ja mini-interventio sekä 3. Puheeksioton haasteet ja stigma. Lisätietoa kustakin koulutuspaketista löydät alta.


Ota puheeksi päihteet ja rahapelaaminen -koulutuskokonaisuus

Varhaisessa vaiheessa tapahtuva puheeksiotto on tutkitusti tehokas tapa ehkäistä päihteiden ongelmakäytöstä tai ongelmapelaamisesta aiheutuvia haittoja, sekä riippuvuuden kehittymistä. Tarjoamme puheeksioton koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kehittämään valmiuksia päihde- ja riippuvuusongelmien kohtaamisessa. 


  1. Päihde- ja riippuvuustietoutta: ajantasaista tietoa alkoholista, huumausaineista sekä rahapelaamisesta Suomessa  
  2. Mini-interventio-osaamista: ajatuksia kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja motivoinnin tueksi  
  3. Tietoisuutta puheeksioton haasteista, sekä työkaluja haasteiden selättämiseen  


Koulutuskokonaisuuden hinta alkaen 800 € (alv 0 %). Kesto noin 4 tuntia.


Alla listatut kurssit sisältyvät tähän koulutuspakettiin.

Miksi, miten ja kenelle?

Miksi?

 

  • Tutkittu tehokkuus: Varhainen puheeksiotto on tutkitusti tehokas keino ehkäistä päihteiden ja rahapelaamisen haittoja sekä riippuvuuden kehittymistä.
  • Ajantasaista tietoa: Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa päihteiden ja riippuvuuksien tutkimuksista ja ilmiöistä Suomessa.
  • Käytännön työkalut: Osallistujat saavat käytännön työkaluja kohtaamiseen, puheeksiottoon ja motivointiin.
  • Joustava toteutus: Tarjoamme mahdollisuuden valita lähiopetuksen tai etäkoulutuksen oman organisaation tarpeiden mukaan. Koulutuksen sisältöä voidaan räätälöidä vastaamaan tilaajan toiveita.

 

Miten?

 

Voit tilata meiltä koulutuksen lähiopetuksena, mutta se voidaan toteuttaa myös etätoteutuksena Teamsin välityksellä. Koulutuksen kesto on noin 3–4 tuntia. Koulutuskokonaisuuden sijaan voit tilata halutessasi koulutuksesta myös yksittäisiä osia: tutustu koulutusosioiden sisältöön tarkemmin alta.

 

Kenelle?

 

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opiskelijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään valmiuksiaan päihde- ja riippuvuusongelmien kohtaamisessa.


Päihteet ja riippuvuudet Suomessa -koulutus

Päihteiden riskikäyttö, riskipelaaminen ja riippuvuudet koskettavat yli miljoonaa suomalaista. Riittävä päihde- ja riippuvuusosaaminen luo edellytykset oikea-aikaisille ja tehokkaille interventioille sekä saavutettavalle hoidolle.


Päihteet ja riippuvuudet Suomessa -koulutus tarjoaa kattavasti tietoa riippuvuudesta ilmiönä. Koulutus kokoaa yhteen myös viimeisimmän tutkimustiedon suomalaisten alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käytöstä sekä toiminnallisista riippuvuuksista, erityisesti rahapelaamisesta, sekä näiden riskeistä ja haitoista.


Koulutuksen hinta alkaen 350 € (alv 0 %). Kesto noin 1,5 h tuntia.


Tämä koulutus on osa Ota puheeksi päihteet ja rahapelaaminen -koulutuskokonaisuutta.

Päihteiden ja rahapelaamisen varhainen puheeksiotto ja mini-interventio -koulutus

Saanko mä auttaa sua? Päihteistä ja muista riippuvuuksista kysymisen tulisi olla yhtä jokapäiväistä ja normaalia, kuin muista elämäntapoihin ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista keskusteleminenkin.


Koulutus tarjoaa työkaluja kunnioittavaan kohtaamiseen, apua niin alkoholin, huumeiden kuin rahapelaamisenkin varhaiseen puheeksiottoon, tietoa mittareista ja työkaluista, joita puheeksioton ja mini-intervention tukena on mahdollista hyödyntää sekä motivoinnin perusteita motivoivan haastattelun keinoin.


Koulutuksen hinta alkaen 350 € (alv 0 %). Kesto noin 1,5 h tuntia.


Tämä koulutus on osa Ota puheeksi päihteet ja rahapelaaminen -koulutuskokonaisuutta.

Puheeksioton haasteet ja stigma -koulutus

Kohtaaminen ja kysyminen ei vaadi erityisosaamista. Siitä huolimatta päihteiden ja pelaamisen puheeksiotto koetaan usein haastavaksi ja jää helposti tekemättä. Miksi näin on ja mitä asialle on tehtävissä?


Puheeksioton haasteet ja stigma -koulutus tarjoaa tietoa niin puheeksioton haasteista kuin riippuvuusongelmiin kohdistuvasta stigmastakin. Koulutus herättelee tarkastelemaan muun muassa omia ajatuksia, toimintamalleja ja työympäristöä: mitkä asiat tukevat puheeksi ottamista, mitkä asiat puolestaan saattavat olla puheeksi ottamisen esteenä?


Koulutuksen hinta alkaen 350 € (alv 0 %). Kesto noin 1,5 h tuntia.


Tämä koulutus on osa Ota puheeksi päihteet ja rahapelaaminen -koulutuskokonaisuutta.

Lisätietoja

Camilla Metsäranta

Addiktiot ja työelämä -yksikön päällikkö

0504498161

Sähköposti