Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö antaa tukea ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille. Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä missä tahansa nuoren elämään liittyvässä huolessa.
A-klinikkasäätiön etsivä nuorisotyö

Taustalla olevat huolet voivat liittyä monenlaisiin asioihin, esimerkiksi itsenäistymiseen, opiskelun sujumiseen, asumiseen, epävarmuuteen tulevaisuudesta, sosiaalisiin haasteisiin, mielenterveyden pulmiin tai päihteidenkäyttöön.

Nuori tai hänen lähipiirinsä voi olla suoraan yhteydessä etsivään nuorisotyöhön avun saamiseksi. Lisäksi nuoria ohjaavat etsivän nuorisotyön piiriin esimerkiksi koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat, kunnan sosiaalitoimi ja TE-toimisto. 

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö on kauttakulkupalvelu. Tehtävänä tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori, selvittää hänen tuen tarpeitaan ja auttaa häntä palvelujen ja muun tuen piiriin. 

Etsivä nuorisotyöntekijä voi toimia nuoren tukena esimerkiksi keskustelukumppanina, arjen asioiden selvittelyssä tai palveluihin saattajana. Etsitään ja löydetään nuoren kanssa ratkaisuja ongelmiin, joita nuoren elämässä voi olla.

Etsivää nuorisotyötä tekevät saavat työhönsä tukea tyypillisesti verkostoista, joista saa ajantasaisen tiedon käytettävissä olevista ja eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivista palveluista ja hankkeista.

Etsivä nuorisotyö Salossa

Arto Tujunen

etsivä nuorisotyöntekijä

0503229271

Sähköposti