EPT-verkosto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on päihdehaittoja ehkäisevien ja vähentävien järjestöjen verkosto. Siihen kuuluu lähes 50 järjestöä. 

Verkoston näkyvimpiä yhteistoiminnan muotoja ovat 

Verkosto myös julkaisee yhdessä EHYT ry:n kanssa uutiskirjettä, joka ilmestyy kerran kuukaudessa. 

A-klinikkasäätiö on kuulunut Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon sen perustamisesta lähtien.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa toimii useita työryhmiä, kuten huumetyöryhmä, koulutustyöryhmä, lastensuojelutyöryhmä, viestintätyöryhmä ja yritys- ja kulttuuriyhteistyön kehittämisen työryhmä.

Verkoston toimintaa koordinoi EHYT ry, jonka EPT-koordinaatioyksikössä työskentelee viisi henkilöä. Verkoston puheenjohtajana toimii Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitosta.

Tutustu EPT-verkoston verkkosivuihin.