Eettinen toimikunta

Päihdetyön eettinen toimikunta arvioi päihdetyötä ja -palveluja sosiaali- ja hoitoeettiseltä pohjalta.

Toimikunta arvioi ja ottaa kantaa:

  • hyvinvointipolitiikkaan, erityisesti päihdepolitiikkaan
  • päihdeongelmiin vastaavan palvelupolitiikan ja palvelujärjestelmän suunnitelmiin, kehitykseen ja muutoksiin
  • tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja tarvittaessa tutkimuslupiin 
  • muihin ajankohtaisiin päihdetyön kysymyksiin 

Eettinen toimikunta voi järjestää julkisia seminaareja ja kuulemisia sekä antaa lausuntoja. Se arvioi tilannetta päihdepalveluja tarvitsevien, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta.

Toimikunta tuottaa lisäksi Tietopuu-sivustolle eettisiä näkökulmia päihdetyöstä.

Päihdetyön eettisen toimikunnan jäsenet 20212022

puheenjohtaja Heini Kainulainen, tutkija, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
sihteeri Tanja Vahter, A-klinikkasäätiö
Margareeta Häkkinen, ylilääkäri, A-klinikka Oy
Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry
Minna Kesänen, kehittämispäällikkö, THL
Meri Larivaara, johtaja, asiantuntijalääkäri, Mieli ry
Mikko Laukonsuo, koulutussuunnittelija, Stop Huumeille ry
Jukka Lindberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Lasse Murto, professori h.c.
Rauno Mäkelä, dosentti
Janne Nikkinen, yliopistotutkija, CEACG / Helsingin yliopisto
Paula Rautoja, asumispalveluiden johtaja, Kalliola-konserni
Aino Rukkila, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö
Tiia Ruokosalo, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö
Ari Saarto, VTM
Tuula Sillanpää, päihdeasiamies, Ehyt ry
Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö
Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, A-klinikkasäätiö
Tarja Virolainen, viestintäpäällikkö, A-klinikkasäätiö