Päivyt

Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyöverkoston (Päivyt) tavoitteena on muun muassa edistää päihdetyön toimintaedellytyksiä, päihteistä kärsivien ja heidän läheistensä oikeuksia, palvelujen ja tuen saamista sekä päihdealalla toimivien tahojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Päivyt toteuttaa tavoitteitaan järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, tekemällä yhteisiä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Lisää verkoston toiminnasta kerrotaan A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustolla.