Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Huumeiden suonensisäisen käytön kehitys kanadalaisissa Victorian ja Vancouverin kaupungeissa Victorian ainoan terveysneuvontapisteen sulkemisen jälkeen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Metamfetamiiniriippuvaisten Prometa–lääkehoidon placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Opioidikorvaushoidon tehokkuus vankiloissa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Ryhmähoitojen tehokkuus alkoholiongelmien hoidossa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Naltreksoni-implantin käyttö monipäihderiippuvuuden hoidossa. Satunnaiskontrolloitu tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Toipuminen päihdeongelmista. Kirjallisuuskatsaus 415 tutkimuksesta vuosilta 1868-2011

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille

loading