Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen

Tutkimuksen nimi:

Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Does active referral by a doctor or 12-step peer improve 12-step meeting attendance? Results from a pilot randomized control trial.

Tekijä:

Manning, V. Best, D. Faulkner, N. Titherington, E. Morinan, A. Keaney, F. Gossop, M. Strang, J.

Viitteet:

Drug and Alcohol Dependence 126 (1-2), s. 131-137

Julkaisuvuosi:

2012

Ingressi:

Lääkärin tai vertaisen toteuttama aktiivinen ohjaus lisäsi 12 askeleen ohjelman mukaisiin ryhmiin osallistumista, mutta ei merkitsevästi hoidon jälkeistä raittiutta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 1) lisääkö lääkärin tai vertaisen aktiivinen ohjaus ja rohkaisu asiakkaiden osallistumista 12 askeleen ohjelman mukaisiin ryhmiin hoidon aikana ja sen jälkeen, 2) vaikuttaako ryhmiin osallistuminen hoidon jälkeiseen raittiuteen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus perustuu satunnaistettuun koeasetelmaan (RCT). Tutkimukseen osallistui 151 katkaisuhoidossa ollutta päihderiippuvaista henkilöä, jotka ohjattiin satunnaisesti kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän asiakkaat tapasivat lääkärin, joka rohkaisi heitä osallistumaan ryhmiin 30-45 kestäneessä tapaamisessa. Toisen ryhmän asiakkaat tapasivat 12 askeleen ryhmiin aktiivisesti osallistuvan vertaistyöntekijän, joka rohkaisi heitä osallistumaan ryhmiin. Kolmannen ryhmän asiakkaat eivät saaneet aktiivista ohjausta, heille annettiin ainoastaan tieto hoidon aikana ja hoidon jälkeen kotipaikkakunnalla tarjolla olevista ryhmistä. 83 % asiakkaista osallistui seurantahaastatteluun 2-3 kk hoidon päättymisen jälkeen. Tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa.

Keskeiset tulokset

Lääkärin tai vertaisen aktiivinen ohjaus lisäsi merkitsevästi hoidon aikaista ryhmiin osallistumista kontrolliryhmään verrattuna (88 % vs 73 %). Vertaisen ohjaus lisäsi merkitsevästi ryhmiin osallistumista myös hoidon jälkeen (64 % vs 33 %).

Hoidon aikana ryhmiin osallistuneet osallistuivat todennäköisemmin ryhmiin myös hoidon jälkeen (59 % vs 20 %). Hoidon jälkeen ryhmiin osallistuneet olivat jonkin verran muita asiakkaita useammin myös raittiita 2-3 kuukauden seurannassa, mutta eri asiakasryhmien erot eivät muodostuneet tilastollisesti merkitseviksi. Seurantahaastattelussa 44 % vertaisohjausta saaneista, 41 % lääkärin ohjausta saaneista ja 36 % kontrolliryhmästä ilmoitti pysyneensä raittiina hoidon jälkeen.

Johtopäätökset

Vertaisen ohjaus lisäsi erityisesti hoidon jälkeistä ryhmiin osallistumista. Lääkärin ohjauksella oli merkitystä erityisesti niille, jotka eivät aikaisemmin olleet osallistuneet ryhmiin. Asiakkaat, jotka jatkavat ryhmiin osallistumista välittömästi hoidon jälkeen, osallistuvat todennäköisesti niihin pisimpään ja säännöllisimmin. Tulosten perusteella 12 askeleen ohjelmien integroinnista osaksi päihdepalveluja voi olla hyötyä.

Tuloksen relevanssi:

Hoitoyksiköiden on hyvä tarjota mahdollisuus AA/NA-ryhmiin osallistumiseen hoidon aikana ja aktiivisesti rohkaista asiakkaita osallistumaan ryhmiin myös hoidon jälkeen. Ohjausta voivat antaa vertaiset, lääkärit tai muut hoitotyöntekijät.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen