Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Huumeiden suonensisäisen käytön kehitys kanadalaisissa Victorian ja Vancouverin kaupungeissa Victorian ainoan terveysneuvontapisteen sulkemisen jälkeen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Neulojen ja ruiskujen vaihtopisteiden ja opioidikorvaushoidon yhteys c-hepatiittiin suonensisäisiä huumeita käyttävillä – Iso-Britannian tuloksia

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Tulkinnat ja palaute avainasemassa motivoivassa haastattelussa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Opioidikorvaushoidossa oleminen vähentää rikostuomioiden määrää: Kuntatutkimuksen tulokset

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Opioidikorvaushoidon tehokkuus vankiloissa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Naltreksoni-implantin käyttö monipäihderiippuvuuden hoidossa. Satunnaiskontrolloitu tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Somaattinen sairastavuus opioidiriippuvaisten ylläpitohoidon keskeytymisen jälkeisen vuoden aikana.

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Vankien kokemuksia päihdekuntoutuksesta ja siihen liittyvästä kontrollista

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Kuolleisuusriski perusterveydenhuollon metadonikorvaushoidossa ja sen ulkopuolella

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Skotlannin naloksoni -ohjelman vaikuttavuus opioidien käyttöön liittyvien kuolemien vähentämisessä

loading