Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Haittoja vähentävä korvaushoito ja oheiskäyttö pistämällä – miten pistämisen vähentämistä voisi tukea?

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Ihmisten äänellä: järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutuksessa työntekijöiden näkökulmasta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Terveydenhoitajan keinot ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin kulutusta ja siitä johtuvia haittoja: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”.

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
”Kuin liikenneympyrässä suuntaa hakemassa” : Haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hyvästä elämästä ja hoidosta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Facing drug problems and advancing sentence plan. Prisoners’ perspectives on drug treatment programmes in Finland.

loading