Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Haittoja vähentävä korvaushoito ja oheiskäyttö pistämällä – miten pistämisen vähentämistä voisi tukea?

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Ihmisten äänellä: järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutuksessa työntekijöiden näkökulmasta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Terveydenhoitajan keinot ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin kulutusta ja siitä johtuvia haittoja: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
The association of alcohol use and quality of life in depressed and non-depressed individuals: a cross-sectional general population study

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä

loading