Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta

Julkaisun nimi:

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta

Tekijä:

Jurvansuu, S. Rissanen, P.

Ingressi:

Useat paikallisyhdistykset ovat pintapuolisia hybridejä, joissa yksi tai muutama työntekijä organisoi vapaaehtoistoimintaa ja toimii vapaaehtoisten tukena.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017, A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Kolmannen sektorin hybridisaatiolla viitataan kehitykseen, jossa järjestötoimintaan omaksutaan enenevässä määrin julkisen ja yrityssektorin periaatteita. Järjestökentän eriytymistä hahmotetaan usein kahden ääripään kautta: ammattilaisten palkkatyöhön perustuvat palveluntuottajajärjestöt ja vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta. Tarkastelemme ilmiötä paikallisissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.

Tulosten perusteella valtaosa paikallisista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä toimi joko ilman palkattuja työntekijöitä tai oli pintapuolisia hybridejä, joissa työntekijöiden määrä suhteessa vapaaehtoistoimijoihin on vähäinen. Vain viidennes tuotti ostopalveluja.

Asia-/Avainsanat: kolmas sektori, hybridisaatio, järjestötoiminta, päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Tutkimussarja_1-2017.pdf