Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”.

Julkaisun nimi:

Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”.

Tekijä:

Virokannas, E.

Ingressi:

Tutkimusta varten haastatellut huumeita käyttävät naiset jakoivat laajasti käsityksen siitä, että heidät kategorisoidaan palvelujärjestelmässä narkomaaneiksi ja narkomaanin ihmisarvo ja oikeus saada palveluja on muita alempi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Yhteiskuntapolitiikka 82:3, 274-283.

Lyhyt kuvaus:

Huumeita käyttävien naisten heikko taloudellinen tilanne yhdistettynä päihteiden käytöstä seuranneisiin terveysongelmiin aiheuttaa haavoittuvuutta ja riippuvuutta julkisen sektorin palveluista.

Palvelujärjestelmässä asioiminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, vaan se synnyttää kokemuksia narkomaaniksi leimautumisesta ja väliinputoamisesta. Tutkimus käsittelee naisten ryhmäkeskusteluissa jaettuja eriarvoisuuden kokemuksia Dorothy Smithin kehittämän institutionaalisen etnografian viitekehyksestä.

Asia-/Avainsanat: päihteiden käyttö, palvelujärjestelmä, eriarvoisuus

Linkki julkaisuun:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135394/YP1703_Virokannas.pdf?sequence=1