Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Psykososiaalinen ja lääkkeellinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Käyttäytymisterapeuttinen pariterapia alkoholi- ja huumeogelmaisten hoidossa: meta-analyysi

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Asiakkaan pystyvyyden tunne ja hoito-odotukset: Vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja tehokkuuteen avopäihdehoidossa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Huumeiden suonensisäisen käytön kehitys kanadalaisissa Victorian ja Vancouverin kaupungeissa Victorian ainoan terveysneuvontapisteen sulkemisen jälkeen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Alustava tutkimus yksilöidyn potilaspalautteen antamisesta työntekijöille ja sen vaikutuksista avohoidon päihdeohjelmissa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Hoitosuhteen merkitys motivoivaan haastatteluun perustuvassa ja tavallisessa päihdeohjauksessa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Motivoiva haastattelu päihdeongelman hoidossa

loading