Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

Tutkimuksen nimi:

Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Therapist's preference on motivational interviewing and its relationship to interpersonal functioning and personality traits

Tekijä:

Saarnio, P.

Viitteet:

Counselling Psychology Quarterly 24 (2011): 3, 171–180

Julkaisuvuosi:

2011

Ingressi:

Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden asennetta asiakkaan suoraa ohjaamista kohtaan ja sen yhteyttä heidän vuorovaikutustyyliinsä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Työntekijän liiallinen taipumus ohjata asiakasta muutoksen on motivoivan haastattelun vastaista. Tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijöiden asennetta asiakkaan suoraa ohjaamista kohtaan ja sen yhteyttä heidän vuorovaikutustyyliinsä tai persoonallisuuden piirteisiinsä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistui 162 suomalaista päihdehoidon työntekijää. Heidän vuorovaikutustyyliään mitattiin vinjetti -tehtävillä, jotka ja persoonallisuuden piirteitä mitattiin viiden keskeisimmän persoonallisuus tekijän malliin pohjautuvalla testillä.

Keskeiset tulokset

Työntekijän asenne liiallista ohjaamista kohtaan oli yhteydessä heidän vuorovaikutustyyliinsä: mitä tärkeämpänä työntekijä piti sen välttämistä, sitä parempi hänen vuorovaikutustyylinsä oli. Yhteyttä työntekijän persoonallisuuspiirteen ja liiallisen ohjaamisen välillä ei voitu osoittaa. Vuorovaikutustyylin ja persoonallisuuspiirteen välillä oli vain heikko yhteys.

Johtopäätökset

Ne päihdetyöntekijät, jotka suhtautuivat kriittisesti liialliseen ohjaamiseen, olivat vuorovaikutustaidoissaan taitavampia, kuin muut tutkimukseen osallistuneet työntekijät.

Tuloksen relevanssi:

Motivoivaan haastatteluun positiivisesti suhtautuvien työntekijöiden vuorovaikutustyyli oli taitavampi kuin siihen kriittisesti suhtautuneiden työntekijöiden. On mahdollista, että motivoiva haastattelu ei sovi niille työntekijöille, jotka suhtautuvat positiivisesti asiakkaan suoraan ohjaamiseen.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet

Viittaajan nimi:

Maria Rakkolainen