Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.05.2024 | Yleinen

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaareissa välitetään tietoa järjestöjen toiminnasta sote-ammattilaisille

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaarien tavoitteena on lisätä järjestöjen ja sote-palveluiden välistä yhteistyötä sekä kehittää päihde- ja riippuvuustyön asiakaslähtöisiä palvelupolkuja.

A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamat kyselyt sote- ja sivistyspalveluissa osoittavat, että työntekijät tarvitsevat lisää tietoa eri toimijoiden tarjoamista apu- ja tukimuodoista, jotta päihteistä ja riippuvuuksista haittoja kokevat asiakkaat saisivat parhaan mahdollisen avun.

Kyselyihin vastanneet työntekijät tunsivat vähäisesti yhteistyötahoja ja erityisesti päihdealan järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on vähäistä. Kyselyihin vastanneista vain 38 % tunsi alueella toimivia päihdealan järjestöjä ja vain 13 % teki yhteistyötä niiden kanssa.

Kysyimme sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiltä myös, millaista yhteistyötä tai apua he kaipaisivat muista palveluista tai järjestöistä. Tieto olemassa olevista apu- ja tukimuodoista nousi keskeisimmäksi tarpeeksi.

”Infoa, millaisia palveluita alueella tai verkossa tai muualla on tarjolla ja miten niihin voi päästä.”

”Haluaisin ihan konkreettista tietoa alueen palveluista ja järjestöistä. Lisäksi olisi hyvä, että olisi esitteitä, joita voisi antaa asiakkaille.”

Tähän tarpeeseen olemme vastanneet järjestämällä hyvinvointialueiden sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöille Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaareja, joissa päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysalan järjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa. Webinaareja on järjestetty kuudella hyvinvointialueella ja ne ovat tavoittaneet jo useita satoja osallistujia.

Webinaareissa järjestöt kertovat, millaista toimintaa, palvelua tai apua järjestö tarjoaa, kenelle toiminta on suunnattu ja miten toimintaan pääsee mukaan. Diapaketti webinaareissa esittelyssä olleista järjestöistä toimitetaan myös osallistujille palveluohjauksen tueksi.

Webinaareissa on mahdollista kysyä järjestöiltä heidän toiminnastaan ja keskustella päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysongelmiin liittyvistä aiheista. Webinaareissa onkin herännyt hyvää keskustelua esimerkiksi päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysongelmiin liittyvästä stigmasta sekä siitä, miten puheeksiottoa voitaisiin helpottaa sote- ja sivistyspalveluissa.

Webinaarit ovat saaneet hyvän vastaanoton hyvinvointialueilla, ja osallistujat ovat kokeneet ne hyödyllisiksi. Suurin osa webinaarien palautekyselyihin vastanneista kertoo tietävänsä jatkossa paremmin, miten voi ohjata asiakkaan järjestöjen apu- ja tukimuotojen piiriin.

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaareihin osallistuneet ovat kertoneet, että webinaari on lisännyt heidän tietoaan järjestöjen toiminnasta ja siitä, mistä kaikkialta asiakkaat voivat saada apua. Osalle webinaari on toiminut kertauksena järjestöjen palveluista. Järjestöjen toiminta ja palvelut muuttuvat ajoittain, joten omaa osaamista ja tietoa järjestöjen tarjoamista apu- ja tukimuodoista onkin hyvä päivittää säännöllisesti.

Webinaareihin osallistuneet ovat nähneet tärkeänä myös sen, että he voivat viedä webinaarien antia eteenpäin työpaikan muille työntekijöille ja käyttää webinaarin materiaaleja konkreettisesti asiakasohjauksen tukena.

Lisätietoa

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta julkaisi loppuvuodesta 2023 raportin sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille tehdyistä Päihdetyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyistä. Raporttiin on koottu tuloksia viidellä hyvinvointialueella tehdyistä kyselyistä. Käy tutustumassa kyselytuloksiin ja raporttiin täältä.