Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Artikkeli

Yleinen

Naista kuvataan videokameralla.

05.12.2023

Kokemusasiantuntijavideot avaavat omien kokemusten käyttöä asiakastyössä

A-klinikkasäätiön julkaisemat kokemusasiantuntijavideot rohkaisevat ammattilaisia käyttämään omia kokemuksiaan asiakastyössä.

Artikkeli

Yleinen

Sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöitä työssään.

30.11.2023

Kysely: Mini-interventiota ja järjestöyhteistyötä tulisi vahvistaa

Mini-intervention käytön osaaminen ja yhteistyötahojen tunteminen nousevat keskeisiksi päihdetyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeiksi sote- ja sivistyspalveluissa, osoittaa A-klinikkasäätiön toteuttama kysely.

Artikkeli

Näkökulma

28.11.2023

”Voidaanhan puhua avoimesti vaikka polvikivuista, niin miksi ei näistä?”

Päihde- ja mielenterveystyön ja järjestöjen teemapäivässä vierailleet ihmiset kertovat, miten päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa tulisi vähentää.

Artikkeli

Yleinen

Ryhmä ihmisiä antaa ylävitoset toisilleen.

03.11.2023

Stigmatyöryhmä vastaa ajankohtaisiin tarpeisiin stigman vähentämiseksi

Uusi toiminnallinen stigmatyöryhmä vaikuttaa stigman ja eriarvoisuuden vähentämiseen erityisesti palvelujärjestelmän kautta.

Artikkeli

Näkökulma

Ihminen halaa polviaan.

30.10.2023

Stigman vähentäminen vaatii järjestelmällistä toimintaa eri tasoilla

Stigma vaikuttaa kielteisesti päihteitä käyttävien ihmisten elämään. Stigman vähentämisessä keskeistä on asennetyö ja rakenteelliset muutokset.

Artikkeli

Yleinen

Kyselyä täyttävä nainen.

23.10.2023

Tuore kysely kartoittaa järjestöjen päihde- ja riippuvuustyön osaamista

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta kerää järjestötoimijoilta tietoa päihdetyön osaamisesta sekä yhteistyöstä.

Artikkeli

Näkökulma

kahden ihmisen tapaaminen

20.10.2023

Rahapelaamisen puheeksiotolla voidaan ehkäistä vakavampia pelihaittoja

Rahapelaamisen puheeksiotto voi ehkäistä vakavampia pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Puheeksiotto saattaa kuitenkin olla haastavaa.

Artikkeli

Näkökulma

ihminen pitää toisen ihmisen kädestä kiinni

12.10.2023

Vaikeista asioista on vaikea puhua

Onnistunutta puheeksiottoa tukevat ammattilaisen osaamisen ja työroolin lisäksi taustaorganisaation arvot ja eettiset periaatteet.

Artikkeli

Tapahtumat

Neljä ihmistä sovittaa palapelin paloja yhteen.

27.09.2023

Päihdealan järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan järjestämässä tulevaisuusfoorumissa luotiin katsaus päihdealan järjestöjen tulevaisuuteen.

Artikkeli

Yleinen

Käsi kädessä, apua ja tukea, MIPA 2.0

14.08.2023

Sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisten kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisesta

Ammattilaisilla oli onnistumisen kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisessa. Myös haastavien tilanteiden ratkaisu nähtiin mahdollisena.

loading