Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

30.11.2023 | Yleinen

Kysely: Mini-interventiota ja järjestöyhteistyötä tulisi vahvistaa

Mini-intervention käytön osaaminen ja yhteistyötahojen tunteminen nousevat keskeisiksi päihdetyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeiksi sote- ja sivistyspalveluissa. A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttama kysely osoittaa myös, että järjestöjen ja julkisten palveluiden välistä yhteistyötä tulisi lisätä.

A-klinikkasäätiön Järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta on vuodesta 2020 selvittänyt sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiden päihdetyön osaamista sekä yhteistyöhön liittyviä kehittämistarpeita.

Kyselyä on toteutettu tähän mennessä viidellä hyvinvointialueella ja siihen on vastannut 1480 työntekijää. Tuoreessa julkaisussa kootaan yhteen näiden kyselyjen keskeisiä tuloksia.

Tulokset osoittavat, että työntekijöistä 69 prosenttia kokee tarvitsevansa tietoa ja tukea päihteitä käyttävän tai riippuvuuksista haittoja kokevan asiakkaan kohtaamiseen. Lisää tietoa kaivataan etenkin päihteiden käytön puheeksiotosta, alueen päihdepalveluista ja muista tukimuodoista sekä asiakkaan palveluohjauksesta.

Mini-intervention käytön osaaminen vähäistä

Keskeisenä osaamisen kehittämistarpeena kyselystä nousee esiin mini-intervention käyttö. Vain 29 prosenttia vastaajista kertoi osaavansa käyttää mini-interventiota alkoholin käytön puheeksi ottamisessa ja asiakkaan motivoimisessa.

Mini-interventio on todettu tutkimuksissa vaikuttavaksi keinoksi puuttua päihteiden käyttöön siinä tilanteessa, kun käyttö ei ole kehittynyt vielä riippuvuudeksi.

Mini-interventio on keskeinen työkalu etenkin sote-palveluissa, mutta myös muiden alojen ammattilaiset voivat hyötyä sen käytöstä. Kuitenkin kysely osoittaa, että huolimatta työntekijän toimipaikasta, mini-intervention käytön osaaminen on vähäistä. 75 prosenttia vastaajista kokeekin tarvitsevansa lisää koulutusta mini-intervention käytöstä työssään.

Erityisesti sote-palveluissa tarvitaankin puheeksiottokoulutuksen lisäksi koulutusta, jossa huomioidaan myös mini-intervention käyttö.

Alle puolet vastaajista tietää yhteistyötahoja

Yhteistyön kehittämistarpeina kyselystä nousee esiin yhteistyötahojen tunteminen sekä palveluohjauksen ja hoitopolkujen selkiyttäminen. Alle puolet kyselyyn vastanneista tiesi yhteistyötahoja, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, jotta päihteitä käyttävä tai riippuvuuksista haittoja kokeva saisi parhaan mahdollisen avun.

Erityisesti päihdealan järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on kyselyn perusteella vähäistä: Vain 38 prosenttia vastaajista tunsi alueella toimivia päihdealan järjestöjä ja 13 prosenttia teki yhteistyötä niiden kanssa.

Hyvinvointialueilla ja kunnissa tulisikin varmistaa, että työntekijöillä on riittävät tiedot alueen päihdepalveluista sekä kolmannen sektorin tarjoamista apu- ja tukimuodoista. Usein pelkkä eri toimijoiden ja heidän tarjoamiensa palveluiden tunteminen riittää, mutta tarvittaessa työntekijöiden tulisi myös tuntea ne tahot, kenen kanssa voi tehdä yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi sekä kanavat, joiden kautta voi saada neuvontaa päihdealan ammattilaiselta.

Kysely osoittaa, että erityisesti päihdealan järjestöjen tunnettuutta ja yhteistyötä julkisten palveluiden välillä on lisättävä.

A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnassa on aloitettu työ tähän kehittämistarpeeseen vastaamiseksi yhteistyössä järjestöjen ja hyvinvointialueiden kanssa.

Kehitämme toiminnassamme yhteistyötä ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja sekä päihde- ja riippuvuustyön osaamista järjestämällä sote- ja sivistyspalveluiden ammattialaisille ja järjestöille kehittämistyöryhmiä, päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaareja sekä linkittämällä järjestöjen toimintaan hyvinvointialueiden palvelupolkuihin. Kehittämistoiminnasta voit lukea lisää täältä.

Lisätietoa

Päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeet hyvinvointialueilla. Sote- ja sivistyspalveluissa toteutetun kyselyn tuloksia (pdf).