Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

07.08.2023 | Näkökulma

Riippuvuuksiin liittyvä stigma näkyy kansalaistapahtumissa

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan asiantuntija Senja Peltola pohtii päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvän stigman ilmenemistä yleisötapahtumissa.

”Ei tämä asia oikeastaan koske minua”, nainen sanoo ja vilkaisee poispäin.

Olemme Jyväskylän kirjastossa Järjestöjen ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden teemapäivässä. Olen juuri tiedustellut naiselta, olisiko hänellä hetki aikaa vastata kyselyyn, jolla kartoitamme alueen päihdepalveluiden ja järjestöjen tunnettuutta.

Painotan, että teemme kyselyä jokaiselle kirjaston kävijälle ja nainen myöntyy vastaamaan siihen.

Käymme läpi kyselyn kysymykset ja kirjaan ylös naisen vastaukset. Hän tuo runsaasti esiin ajatuksia päihdepalveluiden kehittämiseksi. Käy ilmi, että itseasiassa hänen entinen miehensä on toipunut alkoholiongelmasta. Nainenkin on aikanaan saanut apua eräästä läheisille tukea tarjoavasta järjestöstä.

Kiitän naista vastauksesta ja hän jatkaa matkaansa. Jään pohtimaan hänen ensireaktiotansa.

Keskeisenä tavoitteena stigman vähentäminen

Olemme järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnassa järjestäneet jo kahden vuoden ajan erilaisia teemapäiviä kirjastoissa, kauppakeskuksissa ja muissa kohtaamispaikoissa.

Tapahtumien tavoitteena on lisätä kävijöiden tietoa järjestöjen tarjoamista apu- ja tukimuodoista. Keskeiseksi tavoitteeksi on noussut myös stigman vähentäminen: päihteistä ja riippuvuuksista voidaan puhua avoimesti ja apu- ja tukimuodot voivat jalkautua sinne, missä ihmisetkin liikkuvat.

Tapahtumissa olemme huomanneet, että monen ensireaktio on ”Tämä asia ei koske minua” tai ”Ei minulla ole alkoholiongelmaa.”

Kuitenkin kun alkureaktiosta pääsee yli, syntyy usein hedelmällisiä keskusteluja.

Yksi kirjaston kävijä on huolissaan läheisensä päihteiden käytöstä ja kaipaa tähän tukea. Toisen kanssa keskustelemme liki puoli tuntia päihdepalveluiden tilanteesta Suomessa. Hän on aikoinaan työskennellyt päihteitä käyttävien ihmisten parissa ja hänellä on paljon näkemyksiä palveluiden kehittämiseksi. Kollegani taas juttelee pitkään nuoren miehen kanssa, joka etsii uutta suuntaa elämälleen.

Tapahtumat nähdään hyödyllisinä

Teemapäiviä on järjestetty tähän mennessä neljällä eri hyvinvointialueella. Lähes kaikki tapahtumissa kohdatuista ihmisistä ovat pitäneet tapahtumia hyödyllisinä. Eräs kohtaamani nainen sanookin, että juuri tällaisia tapahtumia tarvitaan stigman vähentämiseksi.

Kuitenkin paljon on vielä työtä tehtävänä.

Eräs tapahtuman järjestelyissä mukana ollut henkilö huolehtii hetki ennen tapahtuman alkua, että tuleeko kukaan paikalle, koska tapahtuman aihe on niin herkkä.

Pelko osoittautuu kuitenkin vääräksi, kun kirjasto täyttyy iloisesta jutustelusta.

Päihteet ja riippuvuudet koskettavat monien ihmisten elämää, oli kyse sitten omakohtaisesta kokemuksesta, läheisen huolesta tai työn kautta kohdatuista ihmisistä. Riippuvuuden lisäksi on tärkeä huomioida, että puoli miljoonaa suomalaista käyttää alkoholia liikaa, niin että siitä on muodostunut terveysriski. Onkin tärkeää, että päihteistä ja riippuvuuksista voidaan keskustella avoimesti ilman leimautumisen pelkoa.  

Erilaiset yleisötapahtumat ja tempaukset ovatkin yksi keino vähentää päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvää stigmaa ja lisätä avointa keskustelua aiheesta.

Järjestölähtöinen päihdetyön kehittäminen

A-klinikkasäätiö kehittää sujuvia palvelupolkuja ja sote-alan ammattilaisten osaamista yhteistyössä julkisten palveluiden ja järjestötoimijoiden kanssa. Teemme kehittämisyhteistyötä tällä hetkellä Länsi- ja Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla. Lue lisää kehittämistoiminnasta täältä.

Lisätietoa

Blog
Kadulla käveleviä ihmisiä.
Kansalaiskysely päihdepalveluista – kärkitoiveena matala kynnys

Kansalaiskyselyn vastaajat pitävät ennaltaehkäisyä sekä stigman vähentämistä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen keskeisinä tavoitteina.