Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Alkoholiongelmainen äiti päihdelinkin suljetussa keskusteluryhmässä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Rahapelien vetovoima – näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Haaveena normaali elämä – Tutkielma opioidikorvaushoitopotilaiden hoitoa koskevista mielipiteistä, hoidon tavoitteista ja psykososiaalisesta tilanteesta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
”On sitä sillai ollu aika heitteillä” Laadullinen haastattelututkimus alkoholiperheessä lapsuudessaan eläneiden tuensaannin kokemuksista

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
”Me ollaan kaikki Sankareita, Limperin Hilmoja, Selviytyjiä”: Laadullinen tapaustutkimus Voimapiiri-tekstiviestipalvelun vertaistukiryhmien vuorovaikutuksesta ja sosiaalisesta tuesta sekä selviytymiskeinoista ja -resursseista

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Itsensä löytäjät, järkeilijät ja turvaverkon rakentajat: Kolme tarinatyyppiä rahapeliongelman syistä ja selättämisestä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Asunnottomuuden polulta asumisen polulle. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Verkostoja, hierarkiaa vai markkinoita? Kolmas sektori, tilaaja-tuottaja-malli ja hallinnan muutos

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Valtataistelu elämästä – alkoholiongelman kokemus ja merkitykset ihmisen elämässä ja identiteetissä

loading