Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Itsensä löytäjät, järkeilijät ja turvaverkon rakentajat: Kolme tarinatyyppiä rahapeliongelman syistä ja selättämisestä

Julkaisun nimi:

Itsensä löytäjät, järkeilijät ja turvaverkon rakentajat: Kolme tarinatyyppiä rahapeliongelman syistä ja selättämisestä

Tekijä:

Luostari, J.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena on laajentaa ongelmapelaajista kerrottujen tarinamallien varantoa ja tehdä ongelmapelaajien tarinaa tutummaksi – kuitenkin niin että peliongelmasta selviytyneet pääsevät itse kertomaan tarinaansa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, maailman kulttuurien laitos, uskontotiede.

Lyhyt kuvaus:

Pelaajan tarinaa etsiessä vierailtiin sekä kasvokkain kokoontuvissa että virtuaalisissa ongelmapelaajien vertaistukiryhmissä ja haastateltiin 16 ongelmapelaajaa. Tärkeimmät haastatteluteemat olivat pelihistoria, avun hakeminen, vertaisryhmän merkitys, pelaamisen syyt ja pelaamisesta ylipääseminen. Tutkimuskysymys oli: minkälaisia tarinatyyppejä peliongelmasta selviytymisestä nousee esille? Tarinoita kuunnellessa ja analysoidessa erottelevina tekijöinä käytettiin peliongelmalle kertomuksissa annettuja syitä ja peliongelmaan löydettyä ratkaisua. Samalla etsittiin yleisempää kulttuurista tarinamallia haastateltavien kerronnan takaa.

Haastateltavien kertomuksista saatiin kolme tarinatyyppiä: Itsensä löytäjät, Järkeilijät ja Turvaverkon rakentajat. Tarinatyyppejä vertaillessa voi päätellä, että nuoret miehet luottavat vielä omaan itseensä ja järjen kaikkivoipuuteen siinä missä vanhemmat ja perheelliset miehet ja naiset luottavat läheistensä apuun ja tukeen.

Asia-/Avainsanat: rahapelaaminen, ongelmapelaaminen, tarinatyyppi

Linkki julkaisuun:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29480/itsensal.pdf?sequence=1