Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

05.01.2024 | Publication

Liikuntariippuvuuden osatekijät, esiintyvyys ja diagnosointi

Julkaisun nimi:

Liikuntariippuvuuden osatekijät, esiintyvyys ja diagnosointi

Tekijä:

Torpström E

Ingressi:

Liikuntariippuvuudelle tulisi kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäinen kriteeristö sen tunnistamiseen ja diagnosointiin. Tämän pohjalta tulevaisuuden tutkimuksien tulisi keskittyä ilmiön esiintyvyyden laajuuden tarkempaan selvittämiseen ja sen kautta riskitekijöiden sekä riskiryhmien tunnistamiseen. Lisäksi tarkempaa tutkimusta fysiologisten ja neurobiologisten tekijöiden vaikutuksista liikuntariippuvuuden kehittymiseen tarvitaan lisää. Toisaalta myös liikuntariippuvuuteen vahvasti liittyvien tekijöiden, kuten sosiaalisen median ja mielenterveyden häiriöiden yhteyden tutkimustyötä tarvitaan lisää.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2024

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta

Lyhyt kuvaus:

Riippuvuus eli addiktio tarkoittaa jatkuvaa kontrolloimatonta käyttäytymistä ja toimintaa, jossa yksilö kokee pakonomaista tarvetta hakea mielihyvää tai positiivista tunnetilaa, joko jostakin aineesta tai toiminnasta. Riippuvuudet voidaan jakaa aineellisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Toiminnallinen riippuvuus tarkoittaa jatkuvaa pakonomaista sekä kontrolloimatonta halua jotakin tiettyä toimintaa tai käyttäytymistä kohtaan, josta aiheutuu haittoja yksilön terveydelle.

Liikuntariippuvuus on jatkuvaa toimintahäiriöistä käyttäytymistä, joka ilmenee pakonomaisena, hallitsemattomana ja liiallisena liikkumisena, ja aiheuttaa negatiivisia seurauksia yksilön fyysiselle, psyykkiselle ja/tai sosiaaliselle terveydelle. Se voidaan määritellä liikkumisen pääasiallisen motiivin mukaan primaariseksi tai sekundaariseksi riippuvuudeksi. Liikuntariippuvuudelle on tunnistettu samoja tunnusmerkkejä kuin muille diagnostisille riippuvuuksille ja sen vuoksi siitä puhutaan osana toiminnallisia riippuvuuksia. Tunnusmerkkejä ovat toleranssin muodostuminen, vieroitusoireet, hallitsevuus, kontrollin menettäminen, priorisoinnin ongelmat, konfliktit sekä jatkuvuus. Liikuntariippuvuuden kehittymisen riskiin vaikuttavat niin biologiset, psyykkiset kuin fyysiset tekijät.

Liikuntariippuvuudelle ei ole virallista diagnoosia tai kriteeristöä, mikä vaikeuttaa ilmiön diagnosoimista sekä tunnistamista. Sen arviointiin on kuitenkin kehitetty useita arviointityökaluja, joiden avulla voidaan arvioida ongelmallisen liikuntakäyttäytymisen ja siihen liittyvien oireiden sekä liitännäishäiriöiden esiintymistä. Liikuntariippuvuutta esiintyy kuntoliikkujilla ja kilpaurheilijoilla. Esiintyvyys on tämänhetkisen tutkimuksen perusteella suurempaa urheilijoiden keskuudessa. Lisäksi liikuntariippuvuus esiintyy usein muiden mielenterveyden häiriöiden, kuten syömishäiriöiden yhteydessä.

Linkki julkaisuun:

Torpström, E. (2023). Liikuntariippuvuuden osatekijät, esiintyvyys, diagnosointi