Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

27.05.2023 | Publication

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoidossa käytettävät lääkkeet ja alkoholi

Julkaisun nimi:

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoidossa käytettävät lääkkeet ja alkoholi

Tekijä:

Kauranen, V.

Ingressi:

Kerätyn tiedon perusteella minkään ADHD-lääkkeen ja alkoholin yhteiskäyttöä ei voida suositella, ja tämä on tärkeää huomioida apteekissa ja muualla terveydenhuollossa osana lääkeneuvontaa. Stimulanttien kohdalla lääkkeen vaikutusaika on otettava huomioon neuvonnassa. Ei-stimulanteilla täytyy huomioida, että kyseessä on jatkuva lääkitys. Tutkimustieto yhteisvaikutuksista on melko vähäistä, joten lisätutkimuksille on tarvetta lääkkeiden käytön lisääntyessä edelleen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2023

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta

Lyhyt kuvaus:

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, attention-deficit hyperactivity disorder) on neuropsykiatrinen oireyhtymä, jonka keskeisimpiä oireita ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyn vaikeudet ja impulsiivisuus. ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti, ja kokonaisuudessaan ADHD-lääkkeistä maksettiin sairasvakuutuskorvauksia 18 miljoonaa euroa vuonna 2022. Maksetut korvaukset kasvoivat 25 % vuosien 2021 ja 2022 välillä. ADHD-diagnosoiduilla on 2–3 kertainen riski päihteiden käyttöön sekä päihderiippuvuuden kehittymiseen verrattuna normaaliväestöön, joten ADHD-lääkettä käyttävän on oltava tietoinen alkoholin ja käyttämänsä lääkkeen yhteisvaikutuksista.

Tämän farmaseutin lopputyön tavoitteena oli selvittää Suomessa käytössä olevien ADHD-lääkkeiden sekä alkoholin yhteisvaikutuksia ja kerätä yhteen eri tietolähteistä löytyvää tietoa lääkeneuvonnan tueksi ja terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi. Materiaalia kerättiin terveydenhuollossa käytössä olevista tietokannoista Terveysportista ja Micromedexistä, valmisteyhteenvedoista, tieteellisestä kirjallisuudesta, viranomaisjulkaisuista ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuista ohjeista. Aineisto on kerätty alkuvuodesta 2023.

Kaikilla Suomessa käytössä olevilla ADHD-lääkkeillä havaittiin olevan yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa. Stimulanteilla, eli metyylifenidaatilla, deksamfetamiinilla ja lisdeksamfetamiinilla haitat ovat pääasiassa keskushermostohaittojen lisääntymistä, kuten tajunnan tason laskua ja huimausta, sekä sydämeen kohdistuvia haittoja. Ne voivat myös peittää alkoholin aiheuttamia haittoja ja vähentää humaltumisen tunnetta, joka voi johtaa liialliseen juomiseen. Ei-stimulanttien eli atomoksetiinin ja guanfasiinin interaktioista alkoholin kanssa löytyy vähemmän tutkimustietoa. Atomoksetiinin ja alkoholin yhteiskäytön on raportoitu aiheuttavan pahoinvointia ja nostavan maksavaurion riskiä. Guanfasiinin ja alkoholin yhteiskäyttö voi aiheuttaa muun muassa sedaatiota ja uneliaisuutta.

Kerätyn tiedon perusteella minkään ADHD-lääkkeen ja alkoholin yhteiskäyttöä ei voida suositella, ja tämä on tärkeää huomioida apteekissa ja muualla terveydenhuollossa osana lääkeneuvontaa. Stimulanttien kohdalla lääkkeen vaikutusaika on otettava huomioon neuvonnassa. Ei-stimulanteilla täytyy huomioida, että kyseessä on jatkuva lääkitys. Tutkimustieto yhteisvaikutuksista on melko vähäistä, joten lisätutkimuksille on tarvetta lääkkeiden käytön lisääntyessä edelleen.

Linkki julkaisuun:

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoidossa käytettävät lääkkeet ja alkoholi