Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Verkostoja, hierarkiaa vai markkinoita? Kolmas sektori, tilaaja-tuottaja-malli ja hallinnan muutos

Julkaisun nimi:

Verkostoja, hierarkiaa vai markkinoita? Kolmas sektori, tilaaja-tuottaja-malli ja hallinnan muutos

Tekijä:

Karsio, O.

Ingressi:

Edellytykset kolmannen sektorin palvelutuotannolle ovat muuttuneet kilpailuttamiseen ja palvelujen tuotteistamiseen perustuvassa tilaaja–tuottaja-mallissa. Yleishyödyllisiltä ja voittoa tavoittelemattomilta järjestöiltä edellytetään markkinoihin ja liiketoimintaan perustuvaa palvelutuotantoa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka.

Lyhyt kuvaus:

Tässä tutkielmassa kysytään, miten tilaaja–tuottaja-malliin siirtyminen on vaikuttanut kolmannen sektorin palvelutuotantoon, toimintaympäristöön, toimintaedellytyksiin ja vuorovaikutussuhteeseen kunnan kanssa kolmannen sektorin näkökulmasta arvioituna.

Analyysin tulokset osoittavat, että kolmannen sektorin mahdollisuudet tuottaa palveluita tilaaja–tuottaja-mallissa ovat muuttuneet. Tilaaja–tuottaja–malliin siirtyminen on vaikuttanut hallinnan prosesseihin palvelujen järjestämisessä. Aineistosta luokiteltiin sisällönanalyysilla kolme pääteemaa, jotka ovat: kumppanuudesta sanelupolitiikkaan, kohti kilpailuttamista ja palvelujen tuotteistaminen.

Asia-/Avainsanat: kolmas sektori, tilaaja–tuottaja-malli, sosiaalipalvelut, hallinta, kunta

Linkki julkaisuun:

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/82483