Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Rahapelien vetovoima – näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

Julkaisun nimi:

Rahapelien vetovoima – näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

Tekijä:

Anttonen, M.

Ingressi:

Tutkielmassa esitetään nuorten miesten kirjoittamia näkökulmia ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden syntymiselle. Peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisessa tärkeäksi seikaksi nousee usean elämäntaustatekijän ja houkutuksen yhteisvaikutus.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielma keskittyy rahapeleihin liittyvään ongelmapelaamiseen, peliriippuvuuteen ja niihin altistaviin tekijöihin, jotka ovat läsnä nuorten miesten elämässä. Työssä tarkastellaan miesten näkemyksiä vertaillen niitä aihepiiriin liittyvien tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.

Tutkielma on laadullinen ja se toteutettiin keräämällä 18–29-vuotiaiden miesten kirjoituksia A-klinikkasäätiön ja Peluurin ylläpitämältä Valtti-keskustelupalstalta. Analysoitavia kirjoituksia kertyi 146 kpl. .

Nuorten miesten kertomuksissa merkittävimmiksi elämäntaustatekijöiksi muodostuu vanhempien ja kavereiden opettama malli pelaamisesta sekä pelaamisen avulla haettu helpotus mielenterveydellisiin ongelmiin. Toisaalta myös pelaaminen itsessään näyttää tuottavan mielenterveyden järkkymistä. Päihteiden rooli on kaksijakoinen, sillä päihteet rohkaisevat pelaamaan kovemmilla panoksilla ja niistä haetaan apua rahapelaamisen tuottamiin ongelmiin. Rahapelaamisen houkuttavista tekijöistä merkittävimmät ovat median ja mainonnan tuottama illuusio helposta rahasta, pelaajan oma käsitys pelitaidoistaan sekä uskosta onneen.

Pelaamista vähentävät tekijät, kuten elämänhallinta ja päätös pelaamattomuudesta estävät rahapelaamisen toteutumista. Kertomuksista tulee esille peliriippuvuuden ikävät seuraukset, joita ovat velkaantuminen, läheisten menettäminen ja psyykkiset ongelmat. Peliriippuvuus näyttäytyy vakavasti otettavana ilmiönä nuorten miesten keskuudessa.

Asia-/Avainsanat: peliriippuvuus, ongelmapelaaminen, nuoret miehet

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/milla_anttonen_gradu.pdf