Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Valtataistelu elämästä – alkoholiongelman kokemus ja merkitykset ihmisen elämässä ja identiteetissä

Julkaisun nimi:

Valtataistelu elämästä – alkoholiongelman kokemus ja merkitykset ihmisen elämässä ja identiteetissä

Tekijä:

Kanerva, M.

Ingressi:

Tutkielmassa keskitytään alkoholiongelmaan kokonaisvaltaisena ilmiönä, joka vaikuttaa ihmisen elämään niin biologisella, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielman kohderyhmänä ovat alkoholiongelmaiset ihmiset, jotka tunnistavat alkoholin yhä ongelmaksi elämässään. Tutkimuksen aineisto koostuu kirjeistä ja haastatteluista, jotka on kerätty erään pääkaupunkiseudun A-klinikan ja A-klinikkasäätiön päihdelinkki-internetsivuston kautta.

Tutkimuksessa alkoholiongelma hahmottuu elämänfilosofisiin kysymyksiin liittyvänä ilmiönä, ja näyttäytyy kokemuksena elämän merkityksettömyydestä ja henkisenä pahoinvointina. Alkoholiongelma on vallan menetystä elämästä ja itsestä, joka näkyy alkoholiongelmaisen ihmisen elämässä hukassa olemisena itsestään. Identiteetti on tutkimuksen tulosten mukaan keskeinen käsite alkoholiongelman kokemuksessa ja siitä toipumisessa, ja sitä tulisikin tutkia enemmän päihdeongelmien tutkimuksen kentällä.

Alkoholiongelma määrittyy tutkimuksessa lisäksi yhteiskunnallisena ongelmana ja olisikin tärkeää tarkastella, kuinka yhteiskunta luo ja ylläpitää päihdeongelmien sosiaalisia representaatioita, ja kuinka ne puolestaan uusintavat alkoholiongelman kokemusta ja merkityksiä ihmisten elämässä.

Asia-/Avainsanat: alkoholiongelma, identiteetti, kokemus, merkitys, toipuminen, sosiaalinen konstruktionismi

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/kanerva_pro_gradu.pdf