Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Självrapporterat drogberoende och blandmissbruk under drogrehabilitering: Initial behandlingseffekt och dess moderatorer

Julkaisun nimi:

Självrapporterat drogberoende och blandmissbruk under drogrehabilitering: Initial behandlingseffekt och dess moderatorer

Tekijä:

Toivonen, A.

Ingressi:

Studiens syfte var att undersöka huruvida drogrehabilitering minskade drogberoende hos finska blandmissbrukare och om kön, psykiska sjukdomar, användningsprofil av droger eller personlighet hade samband med förändringar i drogberoende under vård.

Julkaisukieli:

Ruotsi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Åbo Akademi, Institutionen för psykologi och logopedi

Lyhyt kuvaus:

Studiens syfte var att undersöka huruvida drogrehabilitering minskade drogberoende hos finska blandmissbrukare och om kön, psykiska sjukdomar, användningsprofil av droger eller personlighet hade samband med förändringar i drogberoende under vård. 42 personer rekryterades på Förbundet för mödra- och skyddshem rf: s och A-klinikstiftelsens enheter.

Alla deltagare hade en blandmissbruksprofil med allvarligt drogberoende före vård och drogberoendet minskade signifikant under vård. Kvinnor hade en signifikant bättre behandlingseffekt än män. Att en person någon gång drabbats av psykos, fobier eller någon gång använt kath påverkade behandlingseffekten negativt. De personer som hade bipolär sjukdom eller någon gång använt barbiturater blev till skillnad till vad som förväntats signifikant mindre drogberoende under vård än de övriga deltagarna. Personlighet hade inget samband med behandlingseffekt och deltagarna skilde sig inte med avseende på personlighet från finska populationen i genomsnitt. Resultaten antyder att finsk drogrehabilitering minskar vårdtagarnas drogberoende, dock finns en möjlighet att deltagarna upplevt social press att uttrycka en förändring i drogberoende.

Nyckelord: Användningsprofil, blandmissbruk, drogberoende, komorbiditet, kön, personlighet

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/toivonen_anna_pro_gradu12_2012.pdf